Trygghet er ikke gratis

Trygghet er ikke gratis

Nordiske offisersallianse (NOA), som representerer mer enn 35.000 medlemmer i Danmark, Sverige, Finland og Norge, kan ikke lenger stå inne for forsvarsevnen i våre respektive land. Gjennom en felles og sterk appell til den politiske ledelse i de ulike nordiske land, oppfordrer organisasjonene regjeringene til å begynne å opptre ansvarlig og gjeninnføre et forsvar som kan gjøre den jobben de er forutsatt å gjøre – og som de ulike land trenger.
Publisert: 15.03.13
I en felles pressemelding fra et nordisk møte avholdt i Norge denne uken, ble det uttrykt en felles bekymring for tap av et troverdig forsvar fra alle delegasjoner.
Et felles bilde er at forsvarspolitisk og sikkerhetspolitisk utvikling er mer og mer drevet av rent økonomiske kalkyler og effektivitetsråd fra selskaper som McKinsey, uten reell kunnskap eller respekt for den sikkerhetsmessige trussel og de sikkerhetsmessige implikasjoner av anbefalingene som fremmes.
Landene er i økende grad tvunget til å redusere antallet og størrelsen av lojale, ansvarlig og trente offiserer til fordel for sivile arbeidere eller eksterne tjenester, uten at disse har reell kunnskap om grunnleggende forsvarsbehov.

Trusselscenarioer fra både asymmetriske terrororganisasjoner som ISIS eller Boko Haram, og den fornyede trusselen fra Russlands økte evne og utviste vilje til å bruke militær makt for å oppnå utenrikspolitiske mål- som vist i intervensjonen i Ukraina, har allerede økt kravene til høy beredskap, godt forberedte og robuste forsvarsstyrker. Samtidig ser vi at de militære styrkene i Norge og Norden blir redusert i antall og størrelse.

Offisersforbundene i de nordiske landene ønsker å understreke at politikerne spiller et farlig spill med endringene av forsvarets organisering og er i ferd med å utsette befolkningen for en uakseptabel risiko.

Forsvaret i alle de nordiske landene er utsatt for et stort press gjennom økte krav til beredskap og aktivitet relatert til trening, øvelser og oppdrag. Dette er gjort på gjennom selvoppofrelse hos offiserenes, soldatene og deres familier. Lojaliteten som ligger til grunn for vår stolthet for yrket begynner nå å koste – mye.

De ansatte er svært lojale og stolte – og de kan bare gjøre så mye. Personellet utfører lojalt og med stolthet begrensede operasjoner hjemme og ute. Imidlertid kan man ikke forvente at en begrenset styrke som kun kan forsvare et begrenset område, skal evne og forsvare hele Norge.

Noen få bataljoner, jagerfly eller Fregatter spredt over hele det norske territorium på land, sjø og i luften, kan ikke forsvare dette alene eller skape tid til at NATO skal kunne reagere og agere.

Trygghet er ikke gratis. Nå er det på tide at regjeringene står opp og erkjenner sitt ansvar, respekterer de militære råd som er gitt og gir Forsvaret rammebetingelser som skaper muligheter til å forsvare landenes interesser.

Norges representanter i NOA er Norges Offisersforbund og Befalets Fellesorganisasjon
Forrige        425 av 1605        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå