Twittergeneralen fikk en verdig hyllest
En fullsatt Scene 2 i Operaen hyllet årets Fritt Ords Pris, generalløytnant Robert Mood.
Publisert: 16.05.11
Etter mottakelse på Operataket, i strålende sommervær, åpnet styreleder i Fritt Ord, Georg Fr. Rieber-Mohn tildelingen.
Rieber-Mohn ga en grundig beskrivelse av Moods personlige egenskaper, og årsaken til at han er årets prisvinner. Det vakte en viss munterhet i salen da han betegnet Mood som Twittergeneralen i forhold til hans ”verbale sprengkraft i korte setninger”.

Etter kulturelle innslag ble talerstolen overtatt av prisvinneren.
Generalløytnanten delte med oss noen betraktninger rundt erfaringer han har gjort seg i karrieren, på godt og vondt. Det kan med fordel trekkes frem at han bl.a slo et slag for verneplikten og enkeltmenneskets verdi for Forsvaret, og lederskapets betydning. Videre presiserte han viktigheten av hva opptreden og kulturforståelse gir, som våpen ikke gir, både nasjonalt og internasjonalt.

Generalløytnant Robert Mood fremstår som en meget verdig prisvinner.
Norges Offisersforbund gratulerer!
Forrige        75 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N