Tydelige signaler fra NOFs landsstyre
Fra 12. - 14. juni har NOF avholdt årets andre landsstyremøte. Ny ordning om frikjøpte tillitsvalgte og insentivordningen har vært noen av sakene landsstyret har diskutert.

Tydelige signaler fra NOFs landsstyre

I disse dager avholdes NOF årets andre landsstyremøte.
Publisert: 2019.06.14
Torgrim Halvari (tekst og foto)
Ny ordning om frikjøpte tillitsvalgte og insentivordningen har vært noen av sakene Landsstyret har ønsket å gi tydelige signaler om ovenfor Forsvaret som arbeidsgiver.
Landsstyret har behandlet regnskap, budsjett og årsrapport samt andre saker som omhandler intern drift.

Landsstyret har diskutert viktige saker blant annet knyttet opp mot kommende langtidsplan (LTP), det fagmilitære rådet (FMR) og hvordan NOF skal påvirke disse.
Et annet sentralt tema har vært særalderspensjon, pensjonsgrunnlag og særaldersgrensen.
2019 er et svært viktig år for alle disse sakene.
Landsstyret ba ledelsen jobbe aktivt opp mot forsvaret for å se til at alle ATF-tillegg blir pensjonsgivende.

NOFs landsstyre er også orientert om de pågående samtaler med Forsvarsstaben om en ny ordning med frikjøpte tillitsvalgte. I denne saken har landsstyret en meget klar forventning til forsvarssjefen.
NOF ønsker at den nye ordningen ikke på noen som helst måte må bli dårligere en den eksisterende ordningen og ber om at Forsvarssjefen og Forsvarsdepartementet tar trepartssamarbeidet på alvor.

Landsstyret har videre diskutert og behandlet en rekke viktige tema, status på insentivordninger har vært en av disse.
Landsstyret har en forventing om at insentivordningene inklusive husleieordningene må forbedres og mener en slik forbedring er svært viktig om det skal være mulig å øke ståtiden.

- Det har vært et godt og konstruktivt møte, høyt engasjement fra deltakerne og mange saker å arbeide med opp mot Forsvaret også etter sommerferien, uttaler forbundsleder Torbjørn Bongo.

Landsstyret består av representanter fra Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret, kadettrepresentant og leder i pensjonistutvalget. I tillegg stiller NOFs heltidstillitsvalgte fra regionene, Sekretariatet og Kontrollkomiteen.
Forrige        1072 av 1456        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå