Uheldig om lønninger

Uheldig om lønninger

I etterkant av BFO og NOF sin felles lederkonferanse vil sjef Forsvarsstaben presisere sine synspunkter knyttet til lønnsnivået i Forsvaret.
Publisert: 12.03.30

Foto:Jimmy Bjerkansmo.

Sjef for Forsvarsstaben, viseadmiral Jan Eirik Finseth, holdt onsdag 28. mars et foredrag for BFO og NOF sin felles lederkonferanse. Tema var utviklingen av Forsvaret i lys av regjeringens forslag til ny langtidsplan.
 
I den påfølgende spørsmålsrunden, ble lederlønninger og høyt inntektsnivå grunnet aktivitetsbaserte tillegg diskutert, og admiral Finseth uttalte på bakgrunn av lederlønnsavtalen at han generelt synes inntektsnivået i Forsvaret er godt.

I ettertid har dette blitt oppfattet dithen at sjef FST synes ansatte i Forsvaret tjener for mye. Det er ikke tilfelle, og admiral Finseth beklager at det har blitt oppfattet slik i artikkel på Forsvarets Intranett:

– Forsvarets ansatte gjør en formidabel innsats hver dag, både her hjemme og ikke minst i operasjoner utenlands. Jeg beklager dersom jeg har blitt oppfattet dithen at Forsvarets personell tjener for godt, sier Finseth.

- Selvfølgelig skal folk ha betalt for den jobben de gjør, sier admiralen.- Samtidig er det slik at når forsvarsstaben registrer uvanlige høye lønninger, er det et resultat av aktivitetsbaserte tillegg og høy arbeidsbelastning. I de tilfellene er det riktig av arbeidsgiver å se nærmere på om denne belastningen er for høy og om den bør fordeles bedre.Forsvarsstaben har et mål om at lønnsnivået i Forsvaret skal være konkurransedyktig med sammenlignbare jobber i staten.


NOF tar beklagelsen til etterretning, og deler fullt ut oppfatning om at befalet ikke tjener for mye.

-  Faktum er at befalet har sakket betydelig akterut i de siste 5-10 årene. Vi forventer at Forsvarsledelsen aktivt bidrar til å rette opp denne skjevheten.

- Vi deler og bekymringene om svært høy arbeidsbelastning for enkelte miljøer som har vært dokumentert gjennom de årlige medarbeiderundersøkelsene de siste år i Forsvaret, sier Forbundsleder Egil André Aas.
Forrige        598 av 1380        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N