Undervisningstillegget – Fortsatt NEI fra FD.
Illustrasjonsbilde fra undervisning ved Forsvarets høyskole. Foto: FMS

Undervisningstillegget – Fortsatt NEI fra FD.

I dag mottok NOF et skriv fra Forsvarsdepartementet (FD) hvor det står at avvikling av skoletillegget opprettholdes. NOF vurderer videre tiltak.
Publisert: 16.12.06
Farhad Fard, spesialtillitsvalgt/rekruttering NOF (tekst)
På vårparten 2015 vedtok Forsvarsstaben (FST) ensidig at undervisningstillegget skulle avvikles. NOF og de andre militære organisasjonene gikk imot dette vedtaket. Dette resulterte i at tillegget ble forlenget til utgangen av juli 2017.

I dag mottok organisasjonen et skriv fra Forsvarsdepartementet (FD) hvor det står at avviklingen opprettholdes.

Dette medfører at berørt personell beholder tillegget som en personlig ordning ut juli 2017. FD mener at den ansatte med dette får nok tid til å omstille seg. I tillegg peker skrivet til at Hovedtariffavtalen i Staten inneholder virkemiddel som også kan brukes der dette fremstår som nødvendig.

NOF er fortsatt av oppfatning at ordningen er avtalt som en kompensasjon for faktisk merarbeid som ikke favnes av andre tillegg. At ordningen ikke lenger er nødvendig i forbindelse med rekruttering til undervisningsstillinger er vi uenige i.

NOF vurderer videre tiltak som følge av skrivet og kommer tilbake med informasjon så snart denne foreligger.

FDs tilsvar:
Særavtale om særskilt tillegg for arbeidstiden for militære arbeidstakere ved Forsvarets skoler.
Forrige        337 av 1674        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2022
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå