Unge offiserer bekymret for egen pensjonsfremtid
Løytnant Karl-Didrik Festvåg og Løytnant Simen Kvalvaag Knudsen diskuterer ofte pensjon med sine kollegaer og er begge bekymret for at den nåværende pensjonsordningen kan føre til at mange slutter tidligere i Forsvaret enn de hadde ønsket.
Torgrim Halvari/NOF

Unge offiserer bekymret for egen pensjonsfremtid

Mange føler seg lite verdsatt, vurderer annen jobb.

Det er ikke bare de som nærmer seg pensjonsalderen som er bekymret for hvordan livet rent økonomisk vil bli etter et langt yrkesliv i Forsvaret. Pensjon er i dag et populært diskusjonstema i kaserner og messer der offiserer og spesialister møtes. Mange unge i forsvaret føler at den pensjonsordningen de har i dag ikke reflektere den innsatsen de legger ned gjennom sin jobb i Forsvaret.
Publisert: 2020.05.14
Torgrim H. Halvari

I mange år har lønnsmessige tillegg, ATF og tidligere ATM ikke vært med i grunnlaget som brukes i pensjonsutregningen. Helt siden ATM, på begynnelsen av 1980-tallet ble innført har mange ment at det er svært urimelig at en betydelig del av inntekten ikke resulterer i pensjon. 

Løytnant, Simen Kvalvaag Knudsen (31) er en av de unge som engasjerer seg i pensjonsspørsmålet. 

-Det går ikke et medlemsmøte uten at pensjon blir diskutert, det nevnes ofte i lunsjen. Pensjon handler om hvordan jeg skal ha det når jeg er ferdig i arbeidslivet. Vi i Forsvaret er de store taperne når det gjelder pensjon, vi er en av få, om ikke eneste i Staten som ikke får pensjon på tilleggene våre. Jeg frykter at dette vil føre til at flere av mine kollegaer vil velge andre karrierer noe som igjen vil påvirke forsvarets operative evner, mener Kvalvaag Knudsen. Hans kollega, Løytnant, Karl Didrik Festvåg (26) er enig.

-Jeg engasjerer meg i pensjonsspørsmålet fordi jeg anser det som urettferdig at jeg opparbeider pensjon på under halvparten av lønnen min. Jeg frykter at jeg som pensjonist vil sitt igjen med en pensjon som ikke er i nærheten av det jeg burde fått ut fra den lønnen jeg har nå, mener Festvåg.

Etter tiår med effektivisering av stabs- og støttefunksjoner har man i Forsvaret endt opp med at flere jobber lengere, ofte med hele karrieren i operative avdelinger, noe som igjen gir betydelig ATF-tillegg gjennom hele yrkeslivet. 
Forbundsleder, Torbjørn Bongo mener det er viktig at politikerne nå går inn for en bedre løsning for å sikre at Forsvaret blir en stabil arbeidsplass.

- Spørsmålet om pensjon og særlig spørsmålet om å gjøre ATF-tilleggende pensjonsgivende er viktig spørsmål. Viktig for den enkelte, men også viktig for at Forsvaret skal fremstå som en attraktiv arbeidsgiver og evne å beholde personell, uttaler Bongo.

Ekstra viktig har saken blitt for NOF etter at Forsvaret fra 01.01 i år fikk en ny pensjonsordning, hvor personellet skal opptjene pensjon til en beholdning hvert eneste år.
På denne bakgrunn har Norges Offisers- og Spesialistforbund krevd ATF-tilleggene skal bli pensjonsgivende, som en del av de lokale lønnsforhandlingene 2019.

-          Å sikre at ATF-tilleggene blir pensjonsgivende vil være avgjørende for å nå de målsetningene som Stortinget har sluttet seg til om at ståtiden skal økes, og at vi skal bli bedre å beholde personell, mener Bongo.

Løytnant, Kvalvaag Knudsen er enig med forbundsleder og mener det ikke er riktig at vanlige tillegg ikke beregnes inn i pensjonen.

-Vi i Forsvaret får i dag ikke vanlige tillegg beregnet inn i pensjonen. Jeg tenker da ikke på overtid, men tillegg knyttet til seilas, øvelser og vakthold. Dette er planlagte aktiviteter som gjentar seg årlig. I sjøforsvaret er det for eksempel lagt planer flere år fram i tid, hvor det er bestemt hvor mye de ansatte på et fartøy vil seile. For meg tilsvarer de tillegg jeg får på seilas 60 prosent av en årslønn, tillegg som ikke er med i pensjonsberegningen, sier Kvalvaag Knudsen som er løytnant på KNM Otto Sverdrup.


Løytnant Karl Didrik Festvåg og Løytnant Simen Kvalvaag Knudsen tjenestegjør begge på KNM Otto Sverdrup. Begge mener dagens pensjonsordning ikke reflekterer det de tjener på tillegg. Foto: Daniel Netland/Forsvaret

Løytnant Karl Didrik Festvåg at mange vil gå fra en god lønning med ATF til å bli minstepensjonister og tror den ordningen man har i dag vil føre til at flere slutter i Forsvaret.
-Jeg trives veldig godt i Forsvaret, men jeg har snakket med kollegaer som føler seg såpass lite verdsatt at de har vurdert å finne seg andre jobber. Det hjelper fint lite å bli omtalt som «Forsvarets viktigste ressurs» om man sitter igjen med såpass liten pensjon etter et krevende yrkesliv, Sier Løytnant Festvåg som også tjenestegjør på KNM Otto Sverdrup.

Forbundsleder, Torbjørn Bongo som selv kommer fra Marinen ser svært alvorlig på situasjonen og håper arbeidsgiver også forstår alvoret i situasjonen.

 -          Vi forventer nå at arbeidsgiver erkjenner at dette på må på plass, og det snarest. Det har vært grunnet til at vi har fremmet dette som vårt hovedkrav for lokal lønn i 2019. 

Vi forstår utålmodigheten for både å lande pensjonsspørsmålet og lokal lønn 2019 i Forsvaret. Det er Forsvaret som er ansvarlig for fremdriften i forhandlingene, og vi venter at de nå bidrar til å lande disse, avslutter Bongo.


Forrige        235 av 1594        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå