Uniform på jobben dagen 2022
Uniform på jobben-dagen 2022 er den tredje i rekken. Vi håper det har blitt en tradisjon. Faksimile HVs hjemmeside.

Uniform på jobben dagen 2022

Ikke bare fyller Heimevernet 76 år på denne dagen, i dag, 6 desember er det også i ferd med å bli en tradisjon med uniform på jobben-dagen. For tredje gang kunne man i dag se stolte HV-soldater og befal som stilte i uniform på jobben.
Publisert: 2022.12.06
Torgrim H Halvari
I dag var det mange som opplevde at en arbeidskollega dukket opp på jobben i full uniform.
– En flott ny tradisjon som er med på å vise hvor variert Forsvaret er, og som synliggjør Heimevernet, uttaler forbundsleder Torbjørn Bongo.

Heimevernet er et gjennomsnitt av befolkningen og det finnes nesten ikke en yrkesgruppe hvor man ikke finner en HV-soldat eller HV-befal. På Heimevernets hjemmeside uttaler generalmajor og sjef HV Elisabeth Michelsen at hun håper en slik dag vil skape interesse og entusiasme for HV.

- Vi gjør dette fordi vi ønsker å synliggjøre for Norge hva Heimevernet er, og hvilke personer som utgjør våre styrker. Hensikten med Uniform på jobben-dagen er å skape stolthet og anerkjennelse for den innsatsen heimevernssoldaten legger ned, og vise hvor viktig HV er for den lokale beredskapen i alle landets kommuner, uttaler Michelsen.

NOF er helt enig og synes dette spesielt nå er en svært viktig tradisjon som synliggjør HV som en viktig brikke både i fred, krise og krig.

NOF gratulerer Heimevernet med dagen og håper Uniform på jobben-dagen blir en langt levende tradisjon.
Forrige        46 av 1698        Neste
loader