Uniformsgodtgjørelse OR 2-4
Illustrasjonsbilde. Foto: Forsvaret.

Uniformsgodtgjørelse OR 2-4

Nå er det bestemt hvem som får godtgjørelse
Publisert: 2019.02.12
Bente L. Henriksen og Markus Källvik (tekst)
I går ble det enighet om hvordan uniformsgodtgjørelsen vil bli for OR 2-4. Ordningen iverksettes i DIFene så snart iverksettingsskrivet er sendt ut.


Resultatet 


Hæren: Personell med tilsetting T35 må ikke ha mørk uniform, og får dermed redusert sats. De som velger å anskaffe mørk uniform, tilstås full godtgjørelse når anskaffelsen er dokumentert.

Sjøforsvaret: OR 2-4 må ikke ha messeuniform, og får dermed redusert sats. De som velger å anskaffe messeuniform, tilstås full godtgjørelse når anskaffelsen er dokumentert.

Luftforsvaret: Alle har samme uniformsplikt og får full godtgjørelse. 


Avklaringer som presiseres i iverksettingsskrivet


OR 5 og oppover 
Får full uniformsplikt, og får full godtgjørelse.

Heimevernet
Uniformsgodtgjørelsen følger tilsettingsforholdet. De som ikke har uniformsplikt får heller ingen godtgjørelse. Arbeidsgiver kommer tilbake med hva som gjelder for reservistene.

Elever
Tilsettingsforholdet avgjør hva som gjelder. 
- Personell på kurs eller skole med lønn beholder uniformsgodtgjørelsen. 
- De som går på grunnleggende offisersutdanning (GOU) med permisjon fra Forsvaret, og som får 1G, har fri uniform. De får utlevert alt de trenger (allerede innkjøpte uniformseffekter får henge ubrukt i skapet slik at de ikke slites). Dette personellet får ingen uniformsgodtgjørelse. Dette vil fremgå av iverksettingsskrivet slik at det ikke skal være noen tvil om hva som gjelder.

Iverksettingstidspunkt er 1. januar 2019, men med tilbakevirkende kraft for enkelte som mistet godtgjørelsen ved konvertering.

NOF og de andre arbeidstakerorganisasjonene har laget felles protokolltilførsel med arbeidsgiver; det må være forutsigbarhet og overgangsordninger dersom uniformsplikten endres. Videre er satsene knyttet til kompavtalen og justeres der.

Uniformer er en viktig sak for NOF. Vi har pushet på Forsvaret siden innføringen av OR/OF ordningen for å få en likeverdig løsning på plass. Gleden var derfor stor da partene ble innkalt til forhandlinger som et svar på NOFs siste henvendelse.
Skrivet kan leses her.


Relevant artikkel: Like vilkår for OR-personell
 
Forrige        1133 av 1459        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå