Utfordringer i Forsvarsbudsjettet
Forbundsleder og nestleder i NOF på høring i Stortinget
Torgrim Halvari/NOF

Utfordringer i Forsvarsbudsjettet

Fredag 18. oktober deltok NOFs forbundsleder og nestleder i åpen høring om forsvarsbudsjettet i Stortingets utenriks- og forsvarskomité. Forbundslederen holdt innlegg for komitéen og både Bongo og Vangstad måtte svare på politikernes spørsmål etter innlegget.
Publisert: 2019.10.18
Torgrim Halvari

Forbundsleder Bongo startet sitt innlegg med å nevne en del ting han syntes var bra med statsbudsjettet for 2020. Han nevnte blant annet at det var bra at man stort sett innfrir de økonomiske ambisjonene som lå til grunn i LTP for perioden 2017 til 2020, og at disse ambisjonene har medført en økning. Han trakk også frem styrkingen av bemanningen i Sjøforsvaret og Kystvakten, samt at man går inn for å anskaffe totalt 52 F-35.

 

Ikke tilfredsstillende utdanning.

 

Av de tingene som NOF ikke var så fornøyd med var at utfordringene i Forsvaret vedvarer, og gjenspeiles i en for liten landmakt og hær som står helt uten dedikert helikopterstøtte. Videre nevnte forbundsleder den generelt lave bemanningen og dårlig robusthet i Forsvaret, samt en utdanningsordning som ikke tilfredsstiller de fremtidige behov Forsvaret har for å dekke opp nye og eksisterende stillinger. Men forbundslederens største bekymring var knyttet til 2. bataljon og at denne skal legges ned som stående avdeling, samt at man utsetter anskaffelse og oppgradering av våre stridsvogner. «–Nedleggelsen av 2. bataljon bør avlyses snarest slik at de ansatte får forutsigbarhet»uttalte Bongo til komitéen. 

 

Evenes-turbulens en bekymring som bør tas på alvor.

 

Videre uttalte Bongo at det var svært viktig å se nærmere på de utfordringene nye vurderinger av turbulensforholdene på Evenes og hvilke påvirkning disse vil få for både sivil og militær luftfart. Forbundslederen var tydelig på at denne bekymringen bør tas på største alvor. 

Bongo var også inne på at flere av personellreformene har hatt en felles målsetting om å øke ståtiden til militært personell. Målet ikke er nådd, og anbefalingen i FMR om en markant styrking av bemanningen i Forsvaret ligger på bordet, derfor ønsker vi en aktiv dialog med FD og FST på hvordan man kan løse denne utfordringen.  Vi må omformulere målsettingen om å «rekruttere og beholde» til «beholde og rekruttere», uttalte forbundslederen. 

 

Til slutt tok han for seg beredskapen i området rundt Svalbard, og at vi i NOF anbefaler at man vurderer en formalisering av beredskapen for Kystvakten og at denne følges opp med friske penger.

Bongo avsluttet med at NOF håper på at vi får en mer utvidet analyse av hvor stort HV må være for å tilfredsstille de behov vi i dag har for objektsikring. 

 

NOF ble etter sitt innlegg stilt noen spørsmål av komitéen.

 

Du kan se og høre høringen her: https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2019/H264-full/Hoeringssal1/10/18/Hoeringssal1-20191018-093950.mp4&msid=1532&dateid=10004351

Forrige        1283 av 1715        Neste
loader