Utlysning

Utlysning

Ønsker du jobben som assisterende Forsvarets hovedverneombud (Ass FHVO)
Publisert: 13.12.05
Forsvarssjefen har besluttet å opprette en stilling som Ass FHVO i tillegg til
stillingen som Forsvarets sentrale hovedverneombud (FHVO).
Arbeidstakerorganisasjonene vil forestå valget i henhold til arbeidsmiljøloven
(AML).

Om vervet:
Ass FHVO skal støtte FHVO i daglig drift av vervets funksjoner som vernetjenestens
fremste talsperson samt rådgi sentral etatsledelse i HMS- og AML-relaterte spørsmål,
herunder påse at etaten etterlever AML og tilhørende forskrifter, samt samordne,
koordinere og støtte HVOer på DIF-nivå. Ass FHVO er stedfortreder i FHVOs fravær.
Valgperioden er to år, med mulighet for forlengelse. Det vises også til AML kapittel 6
med hensyn til hovedverneombudets oppgaver.

Krav til søkeren:
Søkeren må være tilsatt i Forsvaret, samt ha/hatt erfaring som verneombud eller
tillitsvalgt. Vervet krever sikkerhetsklarering. 40-timers HMS-kurs er påkrevet, kan evt
tas etter tilsetting.

Kvalifikasjoner:
Personlige egenskaper vil bli vektlagt. Vervet god samarbeidsevne, stor
arbeidskapasitet, god fremstillingsevne, integritet, helhetsoversikt. Erfaring som
tillitsvalgt eller med AMU-arbeid vil være en fordel.

Annet:
Vervet hjemler permisjon etter Hovedavtalen i Staten, § 35 og Hovedavtalen LONHO
§ 10. Lønn etter avtale, hovedregelen er at vervet ikke skal medføre
inntektstap. Kontorsted vil være i området Akershus festning. Forsvarsstaben (FST)
som vertsavdeling gir nødvendig praktisk og administrativ støtte til stillingen etter at
valget er gjennomført. Det må påregnes intervju. Sivilt personell og kvinner
oppfordres til å søke.

Søknad:
Søknadsfrist er 15. desember 2013 med tentativ tiltredelse innen 1. mars 2014.
Attester og vitnemål sendes ikke med søknaden, men må kunne fremvises på
forespørsel og ved evt intervju. Søknad og CV sendes elektronisk til begge
kontaktpersonene.

Kontaktpersoner:
Eirik Gullord, Personellforbundet, tlf 934 59 318, mail FisB, evt eirik.gullord@pefo.no
Roger Jakobsen, FHVO, tlf 990 96 780, mail FisB, evt rogjakobsen@mil.no
Forrige        306 av 1380        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N