Ny Langtidsplan for Forsvaret
Illustrasjon. Foto: Forsvarets mediasenter

Ny Langtidsplan for Forsvaret

Arbeidet med ny Langtidsplan for Forsvaret 2021-2024 er startet opp.
Publisert: 2018.12.03
Landsmøtets redaksjonskomitè (tekst)

Det er viktig at arbeidet gjennomføres på en god, inkluderende måte med størst mulig åpenhet om vurderingene og resultatene. Planen må baseres på en økonomisk ramme som innfrir NATO-målsetningen om 2 % av BNP innen 2024. Forsvarssjefen må gis oppdrag om å fremme et faglig råd som etatssjef, og med mandat til å foreta en helhetlig vurdering av Forsvarets innretning.

Landsmøtet i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) viser til at Forsvarsdepartementet har iverksett arbeidet med å legge grunnlag for neste Langtidsplan for Forsvaret (LTP) som vil dekke perioden 2021 til 2024, blant annet gjennom et utredningsoppdrag til FFI.
Landsmøtet er opptatt av at intensjonen i trepartssamarbeidet ivaretas i arbeidet med ny Langtidsplan, og forutsetter at Hovedavtalen i Staten ivaretas i arbeidet med planen, gjennom at det gis informasjon og medvirkning på alle berørte nivå i arbeidet.
Landsmøtet krever at den neste Langtidsplan for Forsvaret 2021 – 2024, baserer seg på en økonomisk basis som innfrir NATO-målsetningen om 2 % av BNP innen 2024. Dette med basis i et stadig mer utfordrende sikkerhetspolitisk bilde, som gjør det påkrevd at Norge styrker vårt nasjonale forsvar, og innfrir våre økonomiske forpliktelser i NATO-alliansen.

Landsmøtet krever at det er forsvarssjefen som etatssjef som eier prosessen med det faglige rådet og at dette rådet blir offentlig tilgjengelige, på samme måte som FMR 2015. At prosessen ledes av Forsvarssjefen er den beste forutsetning for å ivareta medbestemmelsen på en god måte.

Landsmøtet krever videre at utredningsoppdraget som gis til Forsvarssjefen tillater at det kan gjøres en helhetlig utredning av Forsvarets samlede struktur, og gir rom for tverrprioriteringer som sikrer et balansert, nasjonalt forsvar for å skape en krigsforebyggende terskel.


Forrige        1058 av 1357        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N