Utvikling NATO skattesaken

Utvikling NATO skattesaken

NOF, BFO og KOL hadde sist fredag et status møte i NATO skattesaken, og har staket ut veien videre.
Publisert: 13.09.18
Organisasjonene har tidligere informert om utvikling i skattesaken som omhandler personell tjenestegjørende i NATO.

Det har siden sist ikke vært noen utvikling som har medført avklaringer på føringer som skatteetaten opererer etter. Det er flere saker som er behandlet av skatteklagenemda rett før sommeren og dette har bidratt til noen avklaringer da enkelte har fått medhold. Der det ikke er gitt medhold vurderes det videre skritt i samarbeid med den enkelte innfor gjeldende frister.

Vi oppfordrer alle som har hatt saker til behandling i klagenemda, eller har en pågående klagesak mot skatteetaten, om å framsende disse til sin organisasjon.


Både BFO, KOL og NOF finner det meget beklagelig at skattedirektoratet ikke har endret retningslinjene for saksbehandlerne i NATO skattesakene - basert på de sakene man har vunnet fram med i skatteklagenemnda.

Forsvarsdepartementet er enige i vårt synspunkt og har tatt dette opp med finansdepartementet.

Praksisen med skattefritak for personell som tjenestegjør i NATO har fungert godt i 60 år. Nå har denne praksisen blitt rokket ved på en slik måte at situasjonen fremdeles er uoversiktlig og lite forutsigbar.

Vi vil også presse på for at de sakene som har funnet en avklaring i nemnda skaper presedens for andre tilsvarende saker.
Forrige        338 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N