VALG AV HTV VED FORSVARETS HØGSKOLE
Illustrasjonsfoto: Marion Aaserud Dahlen / Forsvaret

VALG AV HTV VED FORSVARETS HØGSKOLE

NOF ser nå etter kandidater til vervet som hovedtillitsvalgt (HTV) for Forsvarets høgskole (FHS). NOFs HTV ved FHS er den som representerer forbundet og dets medlemmer i møte med ledelsen ved FHS. HTV stiller i informasjons-, drøftings og forhandlingsmøter ved driftsenheten FHS, og bidrar også i andre arbeidsgrupper og utredninger på DIF-nivå som NOFs representant. HTV rapporterer i NOF-sammenheng direkte til NOFs ledelse, og er bindeleddet for NOFs arbeidsplasstillitsvalgte (ATV) ute ved nivå 3-avdelingene, f.eks. de ulike skolene.
Publisert: 2020.05.15
Tor Egil Vangstad

NOF har allerede funnet en frivillig til å påta seg vervet, men det skal selvsagt åpnes opp for at andre kandidater får muligheten til å melde seg. Vi ber derfor om at andre som kunne ønske seg dette vervet melder sin interesse til nestleder i NOF, Tor Egil Vangstad, via e-post til tev@nof.no innen 29. mai. NOF har sendt ut en e-post til alle medlemmer som står oppført med FHS som tjenestested i profilen på nof.no, og har du ikke fått denne e-posten til tross for at du jobber ved avdelingen, må du snarest oppdatere profilen din slik at du får utsendt avstemningsskjemaet etter 29. mai. 

FHS har med hjemmel i den nye frikjøpsavtalen mvf. 1. august muligheten til å kjøpe fri tillitsvalgte helt eller delvis fra jobben sin for å skjøtte vervet som HTV. FHS har ikke ferdigdrøftet dette behovet med NOF og de andre partene, så ev. kandidater til HTV-vervet må være villig til å påta seg vervet uavhengig av om vervet blir med eller uten frikjøp fra stilingen. Vi understreker at selv om FHS ikke skulle ende opp med å kjøpe fri NOFs HTV, gis fortsatt de vanlige rettighetene til tjenestefri med lønn etter Hovedavtalen i Staten/Tilpasningsavtalen for Forsvaret for å skjøtte vervet. 

Hvis ingen nye kandidater har meldt seg innen fristen 29. mai, er dette å anse som at kandidaten som allerede har meldt seg er valgt som ny HTV for NOF ved FHS. Skulle nye kandidater ha meldt seg, vil NOF sende et anonymt avstemningsskjema til NOF-medlemmene ved FHS gjennom det digitale verktøyet Questback etter at fristen har gått ut. Det vil i så fall bli gitt en frist på to uker til å stemme på ny HTV. 

Eventuelle spørsmål til vervet kan rettes til nestleder Tor Egil Vangstad på tev@nof.no eller fung. HTV ved FHS Christer Lindseth på cl@nof.no 

 

Forrige        234 av 1594        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå