VALG AV HTV VED FORSVARETS LOGISTIKKORGANISASJON
NOF ser nå etter kandidater til vervet som hovedtillitsvalgt (HTV) i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO).
Foto: Forsvaret

VALG AV HTV VED FORSVARETS LOGISTIKKORGANISASJON

NOF ser nå etter kandidater til vervet som hovedtillitsvalgt (HTV) i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). NOFs HTV ved FLO er den som representerer forbundet og dets medlemmer i møte med ledelsen ved FLO. HTV stiller i informasjons-, drøftings og forhandlingsmøter ved driftsenheten FLO, og bidrar også i andre arbeidsgrupper og utredninger på DIF-nivå som NOFs representant. HTV rapporterer i NOF-sammenheng direkte til NOFs ledelse, og er bindeleddet for NOFs arbeidsplasstillitsvalgte (ATV) ute ved nivå 3-avdelingene.
Publisert: 2020.06.12
Tor Egil Vangstad

Stillingen lyses ut som 50% frikjøpt HTV i FLO. Frikjøp medfører at lønnen i frikjøpsdelen av årsverket speiler grunnlønn og faste/variable tillegg du ellers ville hatt i opprinnelig stilling.

I samråd med aktuell søker har NOF mulighet til å frikjøpe den siste halvdelen av årsverket, dog ikke for å skjøtte vervet som HTV. Det aktuelle blir i så fall å dekke det halve årsverket for å tildele funksjonen områdetillitsvalgt. Fordelingen vil da bli 50% HTV i FLO og 50% områdetillitsvalgt. Aktuell region for områdetillitsvalgtrollen blir da basert på tjenestested/bosted, og alle regioner NOF har delt opp i er aktuelle, hhv. Nord-Norge, Midt-Norge, Østlandet og Vestlandet.

Vi ber nå medlemmer i FLO som er interessert i dette vervet om å melde sin interesse til nestleder i NOF, Tor Egil Vangstad, via e-post til tev@nof.no innen 26. juni.  

Intervju må påregnes. Skulle flere kandidater melde seg, vil NOF gjennomføre et valg i tråd med Hovedavtalen og forbundets vedtekter.

Eventuelle spørsmål til vervet kan rettes til nestleder Tor Egil Vangstad på tev@nof.no eller fung. HTV ved FLO Magnus Strømsvåg på mas@nof.no 

 

Forrige        227 av 1594        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå