VALG AV HTV VED FORSVARETS SANITET
NOF ser nå etter kandidater til vervet som hovedtillitsvalgt (HTV) for Forsvarets Sanitet (FSAN). NOFs HTV i FSAN er den som representerer forbundet og dets medlemmer i møte med ledelsen ved FSAN.
Kasper Veimo Hansen/Forsvaret

VALG AV HTV VED FORSVARETS SANITET

NOF ser nå etter kandidater til vervet som hovedtillitsvalgt (HTV) for Forsvarets Sanitet (FSAN). NOFs HTV i FSAN er den som representerer forbundet og dets medlemmer i møte med ledelsen ved FSAN. HTV stiller i informasjons-, drøftings og forhandlingsmøter ved driftsenheten FSAN, og bidrar også i andre arbeidsgrupper og utredninger på DIF-nivå som NOFs representant. HTV rapporterer i NOF-sammenheng direkte til NOFs ledelse, og er bindeleddet for NOFs arbeidsplasstillitsvalgte (ATV) ute ved nivå 3-avdelingene.
Publisert: 2020.06.23
Tor Egil Vangstad

Arbeidsgiver i FSAN har ikke valgt å frikjøpe dette vervet. Fri med lønn ifm. utøvelse av vervet er hjemlet i Hovedavtalen i Staten/Tilpasningsavtalen for Forsvaret (HA/TA) §§ 38 og 39. Iht. § 36 i samme avtale har også arbeidsgiver «ansvaret for at forholdene legges til rette, uansett arbeidstidsordning, også arbeidsmessig, slik at den tillitsvalgte kan utføre sitt verv.»

 

Vi ber nå medlemmer i FSAN som er interessert i dette vervet om å melde sin interesse til nestleder i NOF, Tor Egil Vangstad, via e-post til tev@nof.no innen 7. juli.  

 

Tiltredelse snarest, men avtroppende HTV vil kunne håndtere og avslutte den pågående OU-prosessen i FSAN før overtakelse. Skulle flere kandidater melde seg, vil NOF gjennomføre et valg i tråd med HA/TA og forbundets vedtekter.

 

NOF kan tilby kurs og kompetanseheving, både i egen regi og gjennom LO Stat og AOF.

 

Eventuelle spørsmål til vervet kan rettes til nestleder Tor Egil Vangstad på tev@nof.no eller avtroppende HTV ved FSAN Christian Ingebretsen på cingebre@gmail.com

 

Forrige        224 av 1594        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå