VBU 3 en ubetinget suksess
Kommandersersjant Mats Randers, Kommandersersjant Ben-Jonny Kvarsnes og Orlogsmester Elin Blikra Erichsen har sammen med sine medelever akkurat fullført første VBU3 kurs. Alle tre er svært fornøyd med utdanningen og oppfordrer flere til å gå kurset.

VBU 3 en ubetinget suksess

Videregående Befalsutdanning nivå 3 er gjennomført for første gang. Både skolens ledelse og studentene mener utdanningen er en ubetinget suksess som flere bør ta. Sist fredag var det avslutningsseremoni på Forsvarets høgskole.
Publisert: 2019.07.01
Torgrim Halvari- VBU 3 stiller absolutt til forventningene. Her har vi fått litt av hvert fra stabsarbeide, mye godt innenfor ledelse, og en lærerik øvelse sammen med stabsskolen. Orlogsmester, Elin Blikra Erichsen er ikke i tvil om at kurset hun nettopp har avsluttet har gitt verdifullt faglig påfyll. Orlogsmesteren mener ellers at en av fordelene med kurset var at de som tok kurset fort ble kjent med hverandre og at man dermed kunne utnytte de andres erfaringer så man både på kurset og senere kunne dra nytte av erfaringer fra de andre forsvarsgrenene.

Kommandersersjant i Panserbataljonen, Mats Randers er helt enig med sin medelev.

- Spesialistene skal ha en stor del av organisasjonen opp til høyeste nivå de skal ikke bare være på teknisk nivå og derfor er det viktig å ha slike arenaer så vi lærer hvordan vi skal utføre våre oppgaver tilpasset det norske forsvaret. Dette er den beste utdanningen jeg har gjennomført. Ikke minst tenkt på nettverksbygging og forståelse for hvordan det er ellers innenfor forsvaret. Kurset har utvidet horisonten betydelig. Her har jeg lært mye jeg kan ta med til min avdeling, sier den fornøyde kursdeltakeren.


Ben – Jonny Kvarsnes, kommandersersjant ved luftforsvarets skole er også svært fornøyd med utdanningen.

- Kurset har hatt et fantastisk fint faglig innhold med tanke på lederskap, men vel så mye gjennom relasjonsbygging og erfaringsutveksling noe som har gjort at vi har høstet erfaring hos hverandre i hvordan vi skal forså vår profesjon og våre roller. Så erfaringsutveksling er noe jeg vil trekke spesielt fram. Jeg vil også berømme skolen for de lærerkreftene de har hentet inn, vi har hatt hele toppledelsen I forsvaret, forsvarssjefen, sjef HV, sjef Luft mfl og de har også stilt med store militære krefter som har gjort at kurset har balansert godt, Utdanningen har vært av svært høy kvalitet, mener Kvarsnes som avslutter med å oppfordre andre til å søke kurset.
- - det er viktig å få ut informasjon om kurset så flere kan søke kurset, jeg ville absolutt ikke vært foruten denne utdanningen.NOF og BFO overrakte gave til første VBU3
Forrige        1058 av 1458        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå