UTLYSNING FRISTILT TILLITSVALGT – Østlandet/Rena

Vil du jobbe i NOF?

UTLYSNING FRISTILT TILLITSVALGT – Østlandet/Rena
Publisert: 13.03.19
Norges Offisersforbund søker etter en fristilt tillitsvalgt (FRITV) for Østlandet med fast kontor på Elverum/Rena og med ønske om tiltredelse snarest.


Som tillitsvalgt på heltid skal du drive oppsøkende virksomhet innen våre lokalavdelinger i regionen Østlandet med hovedansvar for Østerdalen Garnison, Hamar og Jørstadmoen samt Forsvarets avdelinger i området.

Som tillitsvalgt skal du støtte lokalavdelingene, og ha ansvaret for planlegging, koordinering og gjennomføring av Forbundets kompetanseoppbygging i regionen, herunder arrangere Basiskurs og Regionskonferanser.
Som heltidstillitsvalgt må man påregne å delta i drøftinger og forhandlinger med arbeidsgiver på flere nivåer, samt være støtte for lokalavdelingene ved vanskelige drøftinger/ forhandlinger. Du deltar også i Forbundets styrende organer.

Stillingen er lokalisert med fast kontor på Elverum/Rena, og noe reiseaktivitet må påregnes.


Krav til søker;
- Må kunne arbeide selvstendig
- Stor arbeidsvillighet og motivasjon
- Gode kontaktskapende evner
- Grunnleggende kunnskap om Forsvarets avtaleverk
- Må være yrkestilsatt/tilsatt som avdelingsbefal

Ønskelig;
- Erfaring fra tillitsvalgtarbeide
- Disponere egen bilSom FRITV har du krav på permisjon med lønn i henhold til Hovedavtalen i Staten med tilpassningsavtalen for Forsvaret § 35, og man beholder lønn og tillegg fra den faste stillingen vedkommende får permisjon fra.
Vi garanterer en minimumslønn tilsvarende LR 37/18. I tillegg har alle FRITV’er B-65. Eventuelle flytteutgifter vil bli dekket. Intervju med søkere vil bli vurdert ut fra søkermassen.

Vervet som fristilt tillitsvalgt gir kompetanse tilsvarende saksbehandler /rådgiver/stabsoffiser ved stab på nivå 1 (Etatsledelse i Forsvaret - Sentralt nivå tillitsmannsorg.).

Nærmere opplysninger om stillingen og vilkår kan fåes ved henvendelse til NOF Mil tlf 0510 5300 eller mobil tlf 98211714, ved leder markedsavdelingen Chris Lindseth eller stabssjef Odd Einar Eilertsen (982 11713).

Søknadsfrist: Søknaden sendes på epost til post@nof.no eller per post til Norges Offisersforbund, Møllergt 10, 0179 Oslo.og må være NOF`s sekretariat i hende innen 2. april 2013.


Forrige        412 av 1380        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N