Vedlikehold i Forsvaret
Illustrasjon. En bilmekanikerlærling jobber på en Mercedes feltvogn ved Bodø flystasjon. Foto: Forsvaret.

Vedlikehold i Forsvaret

Forsvarssjefen har etter pålegg fra Forsvarsdepartementet startet opp arbeidet med omorganisering og out-sourcing av vedlikeholdet i Forsvaret.
Publisert: 2018.12.06
Landsmøtets redaksjonskomite (tekst)
Landsmøtet krever at innsigelsene fra grensjefene tas på alvor, og at de foreslåtte endringer avvises. 

Landsmøtet i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) viser til den pågående prosess og utredning om omorganisering og out-sourcing av vedlikehold i Forsvaret.

Forsvarssjefen har med basis i pålegg fra Forsvarsdepartementet fattet en prinsippavgjørelse om å overføre mesteparten av vedlikehold til Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO). I tillegg åpnes det for betydelig grad av out-sourcing gjennom utsetting av vedlikehold til private firmaer.

Landsmøtet viser videre til at de fleste grensjefene i sine innspill og drøftingsuttalelser advarer tydelig mot disse endringene. Det anføres at disse endringene vil kunne svekke beredskap, svekke kompetanseproduksjon, hemme den operative driften og gi lavere kvalitet i vedlikeholdet. Det reises i tillegg tvil om det finnes noen økonomisk gevinst ved endringene.  

Landsmøtet i NOF deler disse bekymringene, og frykter at de økonomiske kostnadene istedenfor vil øke, fremfor å bli redusert. Landsmøtet viser til at arbeidsgiver så langt ikke har lagt frem tallgrunnlag som underbygger de påstander som er lagt frem i prosessen. 

Landsmøtet krever på bakgrunn av de omfattende innsigelsene fra bl.a de fleste grensjefer, at de foreslåtte omorganiseringer av vedlikeholdet i Forsvarets stoppes og avvises. 
 
Forrige        1053 av 1357        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N