Velkommen, Haakon Bruun-Hanssen!

Velkommen, Haakon Bruun-Hanssen!

Norges Offisersforbund ønsker Admiral Haakon Bruun-Hanssen hjertelig velkommen inn i varmen som ny Forsvarssjef. Sjefsbyttet gikk av stabelen på Akershus festning i strålende høstvær med mange tilskuere og stor mediedekning.
Publisert: 13.11.19
Oppdatert: 13.11.20
Klokken 1200 i dag den 19.november 2013 trådde General Harald Sunde av som Forsvarssjef. Han la ettertrykkelig vekt på i sin tale å takke alle veteranene for den formidable innsatsen som har blitt utført utenfor Norges grenser. Avslutningsvis ønsket han Bruun-Hanssen lykke til – og tredde av.
NOF ønsker å takke Harald Sunde for godt samarbeid i perioden som Forsvarssjef og ønsker han lykke til videre.
 

General Harald Sunde takker for seg og ønsker ny sjef lykke til.

"GOD DAG SOLDATER!"

Etter en salutt som vekket Tigerstaden til live denne tirsdagsmorgenen, henvendte den nye Forsvarssjefen seg umiddelbart til sine kollegaer med følgende tale:

«Det er en glede for meg å overta vakten som øverste militære sjef for Forsvaret. Det er en ære å bli gitt tilliten av å lede forsvaret av vår suverenitet, samt å beskytte våre verdier og interesser. Jeg er stolt over vårt Forsvar og alle de dyktige kvinner og menn som hver dag løser forsvarets oppgaver og sikrer tryggheten.

Jeg overtar et moderne, høyteknologisk Forsvar som holder en høy internasjonal standard. Våre soldater har gjort en enestående innsats under operasjoner i Afghanistan, over Libya, utenfor kysten av Somalia, langs vår territorialgrense og i våre enorme havområder. Vi har mye godt materiell, men først og fremst har vi godt utdannende og trente soldater. Jeg har fått mye anerkjennelse for deres innsats både hjemme og ute. Godt lederskap, evne til å løse kompliserte oppdrag samt solide etiske og moralske verdier er gjengangere i denne anerkjennelsen. Dette er også en erkjennelse av at vi har lykkes med omstillingen til et innsatsforsvar.

Avtroppende Forsvarssjef har ledet omstillingen og moderniseringen av Forsvaret på en forbilledlig måte. General Sunde har satt klare mål og ledet gjennomføringen fra front. Han har som statsråden nevnte oppnådd meget på sin vakt. Som soldater vil vi huske ham for hans iherdige innsats for å styrke Forsvarets omdømme og den enkelte soldats anerkjennelse i samfunnet. På vegne av oss alle vil jeg takke deg for fremragende lederskap og vel utført tjeneste.


Ine Marie Søreide Eriksen gratulerer her Haakon Bruun-Hanssen

Jeg vil fortsette moderniseringen og videreutviklingen av Forsvaret. Dette betyr stø kurs mot en stadig høyere standard. Oppdraget er å fortsette arbeidet med å øke vår operative evne. For meg betyr dette en kontinuerlig forbedring av materiell, vår utdanning og trening, våre operasjonskonsepter og vår logistikk.

Forsvaret av 2013 har svært mange gode kvaliteter, men vi har også utfordringer. Uønsket avgang av godt utdannet teknisk personell i Sjøforsvaret og Luftforsvaret svekker vår operative evne. Utfordringen har vist seg vanskeligere å løse enn antatt, og vi utfordres til å tenke nytt. Vi er i gang, men fortsatt trenger vi bedre innsikt i problemstillingene. Dette for å finne relevante virkemidler for å styrke vår evne til å beholde godt kvalifiserte medarbeidere.


Admiral Haakon Bruun-Hanssen holder sin første tale som ny Forsvarssjef

Min oppgave er å implementere de politiske målsettinger som er gitt i langtidsplanen for Forsvaret. Her ligger det flere store oppgaver som skal løses innenfor stramme rammer og til riktig tid for å frigjøre ressurser til den videre styrking av Forsvaret. Dette vil kreve god prioritering og målrettet innsats fra oss alle. I den første tiden vil jeg vektlegge følgende områder:

Forberede mottak av nye kampfly
• Gjennomføre omstillingen i Luftforsvaret
• Redusere og avslutte vårt engasjement i Afghanistan
• Jobbe for en ny moderne personell- og befalsordning som vektlegger Forsvarets behov samtidig som vi ivaretar våre ansattes utviklingsmuligheter.
• Forberede og tilrettelegge for allmenn verneplikt for både kvinner og menn.
• Videreføre og styrke vår innsats for våre veteraner.

Jeg ser frem til å ta fatt på disse oppgavene sammen med dere. Jeg gleder meg til å komme rundt i Forsvaret og møte alle dere som gjør en jobb i Forsvaret for Norge hver eneste dag.
For alt vi har og alt vi er.»"Norges Offisersforbund ønsker Bruun-Hansen lykke til, og vi ser frem til et godt og konstruktiv samarbeid. Vi mener det er spesielt viktig at den nye forsvarssjefen setter seg grundig inn i situasjonen og utfordringene til Luftforsvaret," sier forbundslederen i NOF Egil Andrè Aas.
Forrige        313 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N