Velkommen vervede!
Norges Offisersforbund skriver i disse dager et nytt kapittel fagforeningshistorie. Som første militære tjenestemannsorganisasjon ønsker vi nå vervede velkommen som medlemmer.
Publisert: 14.06.24
Kanskje ikke så rart med tanke på vår historie som underoffiserforening, mener vi tiden nå er moden for å åpne for våre kollegaer.

Hvorfor åpner NOF for vervede?
Med ny befalsordning integreres vervede enda tettere sammen med sersjantene i OR søylen, og danner fundamentet i spesialistprofesjonen. Vi ser allerede at opptak og seleksjon (FOS) for vervede blir stadig likere befalskoleopptaket; både når det gjelder fysiske krav og personlige egenskaper.

Befal og vervede er kollegaer som sammen utgjør den militære yrkesprofesjon. Vi står sammen i oppdrag og operasjoner; enten det er i en patrulje, eller et fartøy. Vi har mye til felles og noe som skiller oss. Vi er ikke like, men yter likeverdige innsats, risikerer like mye og har de samme grunnleggende behov.

Nå har alle grenaderer og matroser mulighetene til å bli medlem i en 100 prosent militær fagforening, som vil bidra til å spleise oss enda tettere sammen og styrke den militære profesjonen ytterligere. Vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven og vise oss tilliten verdig.
Forrige        249 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N