Verneplikten i vinden
Soldater ved Kavalarieskadronen trener ved Garnisonen i Porsangermoen. Størstedelen av befolkningen i Norge er positiv til førstegangstjenesten.
Fredrik Ringnes/Forsvaret

Verneplikten i vinden

De siste dagene har ABC Nyheter hatt flere saker om verneplikten. Deres spørreundersøkelse viser at store deler av den norske befolkningen er positiv til at vi har en god førstegangstjeneste i Norge.
Publisert: 2019.11.01
Torgrim Hermansen Halvari

Hele 55 prosent vil ifølge en undersøkelse foretatt av ABC Nyheter at flertallet av norsk ungdom gjennomfører førstegangstjenesten. ABC Nyheter har snakket med flere befalsorganisasjoner og er ingen av dem er overrasket over den brede oppslutningen. 

Forbundsleder i NOF, Torbjørn Bongo kommer med følgende uttalelse til ABC Nyheter. 

-Det bekrefter at det er en bred oppslutning om Forsvaret og en stor forsvarsvilje.
 

Folk fra nord mest positiv

Blant de som ble spurt var men over 60 år og folk fra Nord-Norge mest positive til verneplikten. Det tror Torbjørn Bongo mye kommer av at Forsvarets tilstedeværelse er mer tydelig i Nord-Norge enn i resten av landet.
 

-
Det handler om gjenkjennbarhet og ikke bare nostalgi. De har opplevd verneplikten som en positiv opplevelse, samtidig som de over 60 ser samfunnsnytten av en god verneplikt, uttaler Bongo til ABC Nyheter.

Ønsker obligatorisk førstegangstjeneste og flere folk

I siste sak fra ABC Nyheter om førstegangstjenesten sier Frp´s utenrikspolitiske talsmann, Christian Tybring-Gjedde at han i mange år vært tilhenger av obligatorisk førstegangstjeneste som han tror vil skape økt tillit på tvers av etnisk bakgrunn. 

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) forteller at regjeringen jobber med en ny langtidsplan for forsvarssektoren hvor regjeringen arbeider med å videreutvikle Forsvaret slik at Norge får et forsvar som er i stand til å løse dagens og fremtidens utfordringer. 

Høyre-politiker, Hårek Elvenes sitter i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, han mener at undersøkelsen til ABC nyheter uttrykker en høy forsvarsvilje. 

Diesen er kritisk

Saken om verneplikt startet med at tidligere forsvarssjef Sverre Diesen for en ukes tid siden uttalte til ABC Nyheter at han var kritisk til dagens verneplikt. Diesen hevder at den verneplikten man har i dag er sløsing med ressurser noe forsvar ikke er enig i. Diesen mener blant annet at opplæringen til de vernepliktige er krevende og at systemet må endres ut fra at man i dag mer eller mindre har samme som under den kalde krigen. En endring vil ifølge Diesen ikke bety at verneplikten skal bli lenger men at flere kan være inne til verneplikten før de overføres til Heimevernet.

Talsmann for Forsvaret Thomas Gjesdal er ifølge ABC Nyheter ikke enig i beskrivelsen og viser til at det er flere innrykk og at det derfor er mange ferdig utlærte vernepliktige ved avdelingen hele tiden. 

Her finner du sakene fra ABC Nyheter:

https://www.abcnyheter.no/amp/nyheter/norge/2019/10/28/195621395/stort-flertall-vil-at-de-fleste-ma-ha-forstegangstjeneste?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR0LJ2lTCpOFDqGaDMMKljWzPwLm0YDboU1-7GQAGEA2KweF4Ig6fShgeqI

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2019/10/31/195622654/christian-tybring-gjedde-om-obligatorisk-forstegangstjeneste-vil-vaere-en-veldig-stor-reform?fbclid=IwAR2pW10JNF5i1AAX4eiZNwD-9NfqQSQml-u4fX2JLd_L710aWblvdrFlyb4 

Forrige        1273 av 1715        Neste
loader