Veteranene er friskmeldt!

Veteranene er friskmeldt!

Dette er konklusjonen etter Statistisk Sentralbyrås (SSB) rapport om veteranenes levevilkår.
Publisert: 13.09.16
Markus Källvik (tekst og foto)

I Regjeringens Handlingsplan for Veteraner, "I tjeneste for Norge" er et av tiltakene å gjennomføre en levekårsundersøkelse for å få økt innsikt i veteraners og andre utsendtes livssituasjon for videre oppfølgning. Fremleggelsen av rapporten ble gjort på Akershus festning i dag 16. september.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen innledet seansen med følgende åpningsreplikk: 
 -Veteranene er ressurssterke personer som bidrar positivt i samfunnet. Jeg gleder meg til å se resultatene av denne   rapporten som er utarbeidet av Statistisk Sentralbyrå.


Tor Morten Normann legger fram rapporten på vegne av Statistisk Sentralbyrå

Grunnlaget for undersøkelsen var en sammenlikning av Forsvarets veteraner og en tilsvarende referansegruppe. Referansegruppen var bestående av personer med tilsvarende alder og kjønn.

Etter en 20 minutters brief av Tor Morten Normann fra SSB var konklusjonen klar. Veteranene er friske, de er samfunnsengasjerte og de har det bra både på jobb og privat. De er dessuten godt økonomisk rustet. Det er lite som skiller personell med bakgrunn fra utenlandsoperasjoner og referansegruppen.

Grete Faremo underbygget etter fremleggelsen, utsagnet som Forsvarsministeren hadde innledningsvis:
- Veteranene er en ressurs for det norske samfunnet – og det er gledelig å se at rapporten viser det samme.«Norges Offisersforbund har alltid hevdet at det å være veteran er en hederstittel. Det ser ut til at levekårsundersøkelsen bekrefter dette. Vi støtter sjef for Veteranavdelingen sin uttalelse i dag om å se fremover, nyttiggjøre oss av den erfaringen og kompetansen veteraner besitter, samtidig som vi må støtte de få som sliter etter tjenesten.», sier NOFs forhandler Utland, Jean-Bobér Rooseboom de Vries.
Forrige        339 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N