Veterankonferansen 2023 Med søkelys på familien
Veterankonferansen 2023 ble denn uken avholdt i Molde

Veterankonferansen 2023

Med søkelys på familien

Årets Veterankonferanse ble akkurat avholdt i Molde. NOF var representert med NOF´s forhandler i veteransaker Magnus Strømsvåg og Informasjonsansvarlig Torgrim Halvari. Årets konferanse tok for seg en rekke viktige tema, men det som kanskje sto fram spesielt var de utfordringene og opplevelsene veteranenes familie har.
Publisert: 2023.01.26
Torgrim Halvari
Konferansen ble startet av Forsvarsminister Bjørn Arild Gram. Han sa blant annet at veteranene er en ressurs som samfunnet bør benytte seg mer av særlig med tanke på at vi nå kommer til å få flere flyktninger fra Ukraina i forbindelse med krigen der. – kanskje veteranene kan bli en viktig del av hvordan vi mottar disse flyktningene, uttalte forsvarsministeren som også var inne på at mange veteraner sliter og at det derfor er vår soleklare plikt å ta vare på dem og deres familier.

Helse og omsorg

I sin tale sa Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol at veteraner har hatt en høy terskel for å si i fra om sine problemer, detter var noe hun mente vi må rette på. – det er viktig at fagfolk får opplæring i de problemene veteraner har, samtidig som er det vanskelig for mange å relatere til ting som har skjedd mange år tidligere, sa Kjerkol. Hun mente videre at fastlegen er det viktigste kontaktpunktet for veteraner og at fastlegen derfor er prioritert i årets helsebudsjett.

Veteranens familie

Barne- og familieminister Kjersti Toppe holdt også et innlegg hvor hun tok opp hvor viktig det er å ta vare på familien som sitter igjen hjemme når mor eller far er ute på oppdrag. – Hvordan har egentlig barna det når far eller mor er ute, hvordan er det å komme tilbake til familien etter endt oppdrag, er man bevist på nye rutiner og hvordan de forskjellige partene opplever livet før, under og etter et oppdrag? Det er viktig at vi har søkelys på alle disse tingene sa Toppe.

Veteranens familie ble også i resten av konferansen et gjennomgående tema. Blant annet fikk vi den sterke historien fra pårørende Anne Mette Albert og familieterapeut Herdis Dyrdal Stoknes om livet som med en veteran og møtet med familievernkontoret. Her fikk vi en sterk berettelse om hvor tungt det kan oppleves å være den som er igjen hjemme med ansvar og tanker.

Konferansen hadde i sin helhet flere innslag om det å være familie til en veteran. Dette tema kommer vi nærmere tilbake med i neste nummer av Befalsbladet.

Forsvarets veteranpris

Under forsvarets veterankonsert ble en forsinket veteranspris 2021 tildelt Ann Helen Dybwad. Begrunnelsen var som følger: Ann Helen Dybwad er en av de fire finalekandidatene til Forsvarets veteranpris som deles ut på Nasjonal veterankonferanse i Molde 24. januar. Hun har over flere tiår engasjert seg for veteraner fra operasjonene hun har tjenestegjort i. Fra Libanon via Somalia og Balkan, til Afghanistan, Sør-Sudan og Mali de senere årene. Hun har jobbet med å skaffe forståelse for hva tjeneste i internasjonale operasjoner innebærer. Hun har vært spesielt viktig for samholdet blant veteraner fra Somalia på begynnelsen av 1990-tallet.
Dybwad har årelangt engasjement for veteransaken på mange ulike plattformer, og har formidlet sine erfaringer til det norske samfunnet i ulike medier. Hun er stadig tjenestegjørende og har vært med på den viktige profesjonaliseringen av Forsvarets engasjement i internasjonale operasjoner.
Dybwad har nådd langt ut over veteranmiljøet med sin historie, og er viktig for å etablere veteranhistorien i hele samfunnet. Dybwad er en konstruktiv og positiv stemme som er et forbilde og gjør en innsats for Forsvarets veteraners beste.

NOF gratulerer
Forrige        51 av 1715        Neste
loader