Vi gir oss ikke
Forbundsleder i NOF, Torbjørn Bongo (tre fra v.) var klokkeklar i sin oppfordring til komiteen.

Vi gir oss ikke vedrørende Andøya

Vi skal ha svar på alle spørsmålene, sier Torbjørn Bongo
Publisert: 2018.01.16
Markus Källvik, informasjonsansvarlig NOF (tekst og foto)
Dette uttrykte NOFs forbundsleder tydelig i dagens høring på Stortinget
Torbjørn Bongo er bekymret for konsekvensene om flytting av MPA-aktiviteten.

Fra klokken 13.00-15.30 i dag er det åpen høring i Stortingets utenriks- og forsvarskomite. Høringen dreier seg om en ny gjennomgang av kostnadene og konsekvensene knyttet til nedleggelsen av Andøya flystasjon, samt en oppdatert gjennomgang av kostnadene knyttet til samlingen på Evenes av de maritime overvåkningsflyene og den fremskutte kampflybasen.

NOF har på forhånd sendt inn et høringsnotat på tre sider til forsvars- og utenrikskomiteen. Dette kan leses her.

Forbundsleder i NOF, Torbjørn Bongo var flankert av nestleder i NOF, Odd-Einar Eilertsen og leder for lokalavdeling NOF på Andøya, Stein-Håkon Eilertsen, samt Are Tomasgard fra LO og representanter fra NTL.

- Forbundslederen var klar i talen. Han mener tallgrunnlaget for flytting til Evenes ikke er godt nok. Forsvarsdepartementet har allerede oppjustert sine tall etter vedtaket om flytting. Dette i seg selv taler for en oppdatert kostnadsoversikt, sier Stein-Håkon Eilertsen.

Torbjørn Bongo stiller seg kritisk til prosessens lukkede rammer, og viser til ytterligere tre temaer utover de økonomiske betingelsene, komiteen bør vurdere på nytt;

1. Vedtakets gjennomførbarhet
Er det faktisk plass på Evenes for både Jagerfly og MPA-aktivitet?
Vil løsningen bli god?
Vil den være tilstrekkelig for alliert trening, operasjoner og mottak av alliert støtte?
Hva med miljø og sivile interesser?
Disse spørsmålene tilsier at FD også bør presentere en oppdatert arealplan for Evenesløsningen.

2. Alliert trening og støtte
Norge har behov for å inneha og kunne stille med infrastruktur for mottak av alliert støtte, trening og øving. Dette momentet mener vi er lagt for liten vekt ved vurdering av videreføring av aktiviteten på Andøya.

3. Bevare kompetanse
De norske MPA-flyene leverer operativ beredskap og oppdragsløsning hver dag – som er svært viktig både for nasjonen, NATO og våre viktigste allierte.
Både kostnader og vår evne til leveranse må være en vurdering av det helhetlige bilde.

NOFs anbefaling til Stortingets forsvars- og utenrikskomite er derfor følgende, uttrykker en tydelig Torbjørn Bongo;

- Vi anbefaler Stortinget om – først; be om oppdaterte tall på gjennomføring av vedtaket.

Disse må være:
o Offentlige
o Detaljerte nok
o Det må skilles mellom innsparinger og utgifter
o Inkludere en arealplan for Evenes
o Inkludere planer for alliert understøttelse og mottak.

- Når dette er gjort – bør Stortinget gjennomføre en ekstern kvalitetsvurdering, avsluttet Bongo.Torbjørn Bongo, ble ledet rett til NRK for videre intervjuer etter NOFs høringsrunde.
Forrige        1188 av 1360        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N