Vi gratulerer oss selv med 127 årsdagen
Forbundsleder, Torbjørn Bongo gratulerer alle NOFére med dagen. Her fra en tidligere feiring. Foto: Kristian Espenes
I dag er det NOF-dagen og vi feirer en solid og tradisjonsrik organisasjon. 7. Februar 1886 ble Den norske Landsunderofficersforening stiftet. Dette var forløperen til det som i dag er NOF. NOF er i dag den eldste fagorganisasjon for militært ansatte.
Publisert: 2023.02.07
torgrim Halvari
Som fagforbund er NOFs hovedoppgave å ivareta interessene til medlemmene.

Dette gjøres ved å prioritere enkeltmedlemmets henvendelser, men det gjøres også ved å ta en aktiv rolle som samfunnsaktør, særlig for å påvirke rammene for Forsvarets utvikling.

De historiske røttene går tilbake til landets første fagforening for offiserer, Christiania Underofficersforening, stiftet i 1847.

I 1907 endret fobundet navn til Norges Underoffisersforening; deretter til Norges Befalslag (NBL) i 1930. NBL gikk i 1978 sammen med Flyvåpenets Befalsforening (LBF), etablert i 1956 – som Norges Befalsforbund (NBF). Navnet ble i 1986 Norges Offisersforbund.

NOF valgte i 1959 å stå utenfor den da største fagorganisasjonen, Befalets Fellesorganisasjon, og gikk i 1961 inn i det som i dag heter LO Stat. En prosess med sikte på mulig sammenslåing av BFO og NOF i 2012 førte ikke fram – til tross for at arbeidsgruppen med representanter fra begge forbund var enige om at LO var den ledende hovedsammenslutningen.

Forbundets formål er å fremme medlemmenes felles økonomiske, sosiale og faglige interesser, og å arbeide for å styrke Forsvaret og dets rolle i det norske samfunn.

Derved definerer NOF seg som en samfunnsaktør, og som en premissleverandør innen sikkerhets- og forsvarspolitikk. Denne politiske påvirkningen utøves blant annet gjennom LO, herunder gjennom Fagligpolitisk utvalg for forsvarssektoren, som ledes av NOF.

Vi håper mange koser seg med kake i dag og tenker litt på de som opp gjennom årene har kjempet for våre rettigheter.

- Forbundsleder Torbjørn Bongo gratulerer med NOF-dagen og 127 år ved fronten.
Fakta Forbundet ble stiftet som Den norske Landsunderofficersforening den 7. Februar i 1896. De historiske røttene går tilbake til landets første fagforening for offiserer, Christiania Underofficersforening, stiftet i 1847. Den 7. Februar anses derfor som den offisielle NOF-dagen.

I 1907 endret fobundet navn til Norges Underoffisersforening; deretter til Norges Befalslag (NBL) i 1930. NBL gikk i 1978 sammen med Flyvåpenets Befalsforening (LBF), etablert i 1956 – som Norges Befalsforbund (NBF). Navnet ble i 1986 Norges Offisersforbund.

NOF valgte i 1959 å stå utenfor den da største fagorganisasjonen, Befalets Fellesorganisasjon, og gikk i 1961 inn i det som i dag heter LO Stat. En prosess med sikte på mulig sammenslåing av BFO og NOF i 2012 førte ikke fram – til tross for at arbeidsgruppen med representanter fra begge forbund var enige om at LO var den ledende hovedsammenslutningen.

Forbundets formål er å fremme medlemmenes felles økonomiske, sosiale og faglige interesser, og å arbeide for å styrke Forsvaret og dets rolle i det norske samfunn.
Derved definerer NOF seg som en samfunnsaktør, og som en premissleverandør innen sikkerhets- og forsvarspolitikk. Denne politiske påvirkningen utøves blant annet gjennom LO, herunder gjennom Fagligpolitisk utvalg for forsvarssektoren, som ledes av NOF.

NOF gratulerer alle sine medlemmer med dagen!
Forrige        7 av 1674        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2022
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå