Vi gratulerer oss selv med 127 årsdagen
Forbundsleder, Torbjørn Bongo gratulerer alle NOFére med dagen. Her fra en tidligere feiring. Foto: Kristian Espenes
I dag er det NOF-dagen og vi feirer en solid og tradisjonsrik organisasjon. 7. Februar 1886 ble Den norske Landsunderofficersforening stiftet. Dette var forløperen til det som i dag er NOF. NOF er i dag den eldste fagorganisasjon for militært ansatte.
Publisert: 2023.02.07
torgrim Halvari
Som fagforbund er NOFs hovedoppgave å ivareta interessene til medlemmene.

Dette gjøres ved å prioritere enkeltmedlemmets henvendelser, men det gjøres også ved å ta en aktiv rolle som samfunnsaktør, særlig for å påvirke rammene for Forsvarets utvikling.

De historiske røttene går tilbake til landets første fagforening for offiserer, Christiania Underofficersforening, stiftet i 1847.

I 1907 endret fobundet navn til Norges Underoffisersforening; deretter til Norges Befalslag (NBL) i 1930. NBL gikk i 1978 sammen med Flyvåpenets Befalsforening (LBF), etablert i 1956 – som Norges Befalsforbund (NBF). Navnet ble i 1986 Norges Offisersforbund.

NOF valgte i 1959 å stå utenfor den da største fagorganisasjonen, Befalets Fellesorganisasjon, og gikk i 1961 inn i det som i dag heter LO Stat. En prosess med sikte på mulig sammenslåing av BFO og NOF i 2012 førte ikke fram – til tross for at arbeidsgruppen med representanter fra begge forbund var enige om at LO var den ledende hovedsammenslutningen.

Forbundets formål er å fremme medlemmenes felles økonomiske, sosiale og faglige interesser, og å arbeide for å styrke Forsvaret og dets rolle i det norske samfunn.

Derved definerer NOF seg som en samfunnsaktør, og som en premissleverandør innen sikkerhets- og forsvarspolitikk. Denne politiske påvirkningen utøves blant annet gjennom LO, herunder gjennom Fagligpolitisk utvalg for forsvarssektoren, som ledes av NOF.

Vi håper mange koser seg med kake i dag og tenker litt på de som opp gjennom årene har kjempet for våre rettigheter.

- Forbundsleder Torbjørn Bongo gratulerer med NOF-dagen og 127 år ved fronten.
Fakta Forbundet ble stiftet som Den norske Landsunderofficersforening den 7. Februar i 1896. De historiske røttene går tilbake til landets første fagforening for offiserer, Christiania Underofficersforening, stiftet i 1847. Den 7. Februar anses derfor som den offisielle NOF-dagen.

I 1907 endret fobundet navn til Norges Underoffisersforening; deretter til Norges Befalslag (NBL) i 1930. NBL gikk i 1978 sammen med Flyvåpenets Befalsforening (LBF), etablert i 1956 – som Norges Befalsforbund (NBF). Navnet ble i 1986 Norges Offisersforbund.

NOF valgte i 1959 å stå utenfor den da største fagorganisasjonen, Befalets Fellesorganisasjon, og gikk i 1961 inn i det som i dag heter LO Stat. En prosess med sikte på mulig sammenslåing av BFO og NOF i 2012 førte ikke fram – til tross for at arbeidsgruppen med representanter fra begge forbund var enige om at LO var den ledende hovedsammenslutningen.

Forbundets formål er å fremme medlemmenes felles økonomiske, sosiale og faglige interesser, og å arbeide for å styrke Forsvaret og dets rolle i det norske samfunn.
Derved definerer NOF seg som en samfunnsaktør, og som en premissleverandør innen sikkerhets- og forsvarspolitikk. Denne politiske påvirkningen utøves blant annet gjennom LO, herunder gjennom Fagligpolitisk utvalg for forsvarssektoren, som ledes av NOF.

NOF gratulerer alle sine medlemmer med dagen!
Forrige        48 av 1715        Neste
loader