Viktig forsvarsdag i Arendal
For å få mest mulig gjennomslag og påvirkning har NOF gått sammen med 12 andre organisasjoner og bidratt til en generell debatt om forsvars- og sikkerhetspolitikk. Denne debatten ble gjennomført i dag, og til å debattere i panelet var de mest sentrale politikerne i Stortingets utenriks- og forsvarskomite invitert. Foto: Torgrim Halvari

Viktig forsvarsdag i Arendal

I dag var en viktig forsvarsdag under Arendalsuka. I samarbeid med 12 forsvarsorganisasjoner bidro NOF til en generell forsvarspolitisk debatt hvor et viktig budskap var at vi fortsatt trenger styrking av personellområdet i Forsvaret.
Publisert: 2021.08.20
Torgrim Halvari
Arendalsuka er full av foredrag og debatter, med over 1000 arrangement og 200 stands fordelt på fem intensive dager. Et tosifret antall av disse har vært knyttet til forsvars- og sikkerhetspolitikk, arrangementer som er spredt ut over hele uka og som inkluderer både sentrale politikere, fagpersoner og profiler.

For å få mest mulig gjennomslag og påvirkning har NOF gått sammen med 12 andre organisasjoner og bidratt til en generell debatt om forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Denne debatten ble gjennomført i dag, og til å debattere i panelet var de mest sentrale politikerne i Stortingets utenriks- og forsvarskomite invitert; Anniken Huitfeldt (AP), Liv Signe Navarsete (SP), Hårek Elvenes (H) og Christian Tybring-Gjedde (FrP). Som innleder var Janne Haaland Matlary invitert for å gi politikerne noen utfordringer. Debatten berørte flere av de mest sentrale områdene innen forsvarspolitikken. Det handlet primært om finansiering, prioritering av tildelte ressurser, den varslede forsvarskommisjonen, samt en debatt om viktigheten av fortsatt styrking av Forsvaret på personellområdet for å sikre at vi kan utnytte det materiellet vi anskaffer.

Debatten kan du se i opptak her. 

NOF har også benyttet Arendalsuka til å følge opp flere av de temaene som vi har belyst i vårt samarbeid med UTSYN-Forum for utenriks og sikkerhet. I dag gjennomførte NOF sammen med UTSYN en debatt om privatisering og strategisk samarbeid i Forsvaret.


Debatt om privatisering i Forsvaret. Foto: Torgrim Halvari


Med i debatten var Liv Signe Navarsete (stortingsrepresentant fra SP), Marte Mjøs Persen (ordfører i Bergen og 1. kandidat i Hordaland for AP, Mahmoud Faramand (1.-kandidat i Telemark for Høyre), Vidar Hole (Chief Executive Officer i WilNor Governmental Service) og Gro Nystuen (assisterende direktør i Norges institutt for menneskerettigheter). Ordstyrer var Erik Strøm (styreleder i UTSYN).

Debatten slo fast at vi fremdeles har flere utfordringer knyttet til ivaretagelse av folkeretten og å sikre god beredskap når Forsvaret skal etablere strategisk samarbeid med private aktører.

Debatten kan du se her: https.

UTSYN arrangerte også en svært tidsaktuell debatt med overskriften «Exit- Afghanistan: Hva betyr det for NATO fremover?».

Med i debatten var brigader Frode Kristoffersen, Marit Rye-Ramberg (seniorrådgiver ved Forsvarets høgskole), Kai Eide (tidligere NATO-ambassadør og FNs spesialutsending i Afghanistan) og Kristian Berg Harpviken (forsker og leder for Midøsten-senteret ved PRIO). Ordstyrer var Andrea Rognstrand, nyhetsredaktør i Forsvarets forum.

Det viktigste budskapet i denne debatten var at både Norge og NATO har blitt styrket militært med at vi har blitt bedre på å gjennomføre operasjoner sammen. NATO-styrkene har gjort en svært god innsats og løst tildelte oppdrag på en god måte, men paneldeltakerne savnet en helhetlig koordinert innsats mellom de militære og sivile virkemidlene samt en bedre forståelse for forutsetningene i Afghanistan.

Debatten kan du se her. 

NOF har også gjennomført flere intervjuer med debattdeltakerne. Disse vil i løpet av noen dager bli publisert på NOFs YouTube-kanal.
Forrige        104 av 1619        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå