Ytterligere innspill til Forsvarskommisjonen
Fagforeningene fikk ekstra tid med Forsvarskommisjonen. Forbundsleder Torbjørn Bongo svarer her på spørsmål fra kommisjonen. Foto: Torgrim Halvari

Ytterligere innspill til Forsvarskommisjonen

Tirsdag hadde NOF, andre fagforeninger og interessenter mulighet til å komme med innspill, argument og vurderinger til den sittende Forsvarskommisjonen. Litt over 30 deltok på dialogmøtet hvor NOF fikk framlagt sinne syn på hva som må til for at Forsvaret i fremtiden skal nå de krav som kreves.
Publisert: 2022.12.07
Tekst og foto: Torgrim Halvari
NOF har tidligere kommet med flere innspill til Forsvarskommisjonen. Dette møtet var ment som en muligheter til å utdype disse samt komme med ytterligere forslag og kommentarer.

I sitt 5 minutters innlegg kom forbundsleder Torbjørn Bongo med tre punkt han mente var særlig viktig.

- Det vi har må vi få til å fungere. Ammunisjon, drivstoff, reservedeler med mere må på plass.

- Det stortinget har vedtatt i henhold til Langtidsplanen må gjennomføres inklusive etableringen av fjerde bataljon.

- Stridsvogner og helikopter til hæren og spesialstyrkene må på plass.

Bongo pekte videre på at historien gjentar seg ofte og krig, katastrofer og uroligheter vil oppstå nå og da. Da er det viktig at vi er beredt siden Nasjonalstatens viktigste oppgaver er å ivareta ansvaret for Norges suverenitet, interesser og rettigheter.

- Derfor er det viktig å ha en stabil militærmakt som ikke i for stor grad endres i takt med skiftende sikkerhetspolitiske endringer, alt annet vil føre til at vi kommer på etterskudd og dermed ikke kan levere det som forventerts for å ivareta de oppgavene og det ansvaret vi har til det norske folk, sa Bongo.

Storberget ser tendenser han ikke liker

Leder av Forsvarskommisjonen Knut Storberget kom under dialogmøtet med flere ting han mente måtte rettes på før forsvaret er der man ønsker.

– Vi har mangler innenfor logistikk, infrastruktur og personell, og vi mangler en del kompetanse og ammunisjon i Forsvaret, sa Storberget. Dette slutter NOF seg helt og holdent til.

Dialogmøtet med Forsvarskommisjonen ble i sin helhet en fin arena for deltakerne og kommisjonen avsluttet med å takk alle sammen for gode innlegg. NOF takker for innbydelsen og ser fram til fremtidig samarbeide og kommisjonenes konklusjon.

Forsvaretsforum var også tilstede.

Forrige        62 av 1715        Neste
loader