jørstadmoen, årsmøte, NOF, nof, Norges Offisersforbund, egil andre aas, truls erik paulsen

Årsmøte NOF avdeling Jørstadmoen

Mandag 14. mars avholdt Norges Offisersforbunds lokalavdeling på Jørstadmoen årsmøte. Møte ble ledet av Tonje Haugen, som også ble gjenvalgt som leder.
Publisert: 2011.03.14
Mandag 14. mars avholdt Norges Offisersforbunds lokalavdeling på Jørstadmoen årsmøte. Møtet ble ledet av Tonje Haugen, som også ble gjenvalgt som leder.

Tekst og foto: Truls Erik Paulsen, NOF

Lederen holdt innledningsvis en kort beretning om styrets arbeid sist år. Videre fortalte Haugen om hvem som har representert NOF i de forskjellige fora gjennom det siste året.

Etter en kort presentasjon av siste års aktiviteter, ble regnskapet lagt frem av kasserer Kjetil Rød. Både årsberetningen og regnskapet for 2010 ble godkjent av årsmøtet.

Etter årsmøtet består styret i lokalavdelingen på Jørstadmoen av følgende:

Leder:                   Tonje Haugen
Kasserer:             Kjetil Rød
Styremedlem:      Rune Langseth

I tillegg består styret av ATV'ene i de forskjellige avdelingene på Jørstadmoen.

ATV CIS DG:        Vegard Fredheim
ATV FSKI:             Tonje Hagen (leder)
ATV FIH:                Kent Roger Bakken
ATV TDL:               Helge Knudsen
ATV FLO:               Rune Langseth
ATV STAB:            Andre Stene

I tillegg vil Bjørnar Sandstad representere NOF i Boligrådet.

Forbundslederen har ordet

Etter gjennomført årsmøte holdt Forbundsleder Egil Andre Aas en kort informasjon til de fremmøtte medlemmene.
Blant temaene var de mye omtalte rettighetsreisene som ble foreslått kuttet i Forsvarsbudsjettet i høst. Dette strider mot Norges Offisersforbunds Handlingsprogram, hvor det beskrives at NOF skal jobbe for et veltilpasset tilbud innenfor flysamordningen og styrke tilbud av besøksreiser, rettighetsreiser og haikreiser.
Norges Offiserforbund har gjennom møter med politisk ledelse og gjennom arbeid i Faglig politisk utvalg fremmet et forslag til løsning.

Videre ble tema som 2 Bravo (omstillingsprosessen), samarbeidet med BFO og ny befalsordning omtalt.

Spørsmålsrunde fra salen
Presentasjonen ble avsluttet med spørsmål og kommentarer fra de fremmøtte. Her var det særlig spørsmål vedrørende FIH utdannedes vilkår. - Vi må ta vare på den kompetansen som skapes ved FIH. Dette er kompetanse som Forsvaret har behov for i tiden fremover, sier Forbundslederen. Videre sier Egil Andre Aas at vi må få på plass lønn under utdanning, yrkestilsetning og de samme vilkår for elever ved FIH som hos de andre avdelingene som har flerårig befalsutdanning. Det kan heller ikke aksepteres at militært utdannet personell avlønnes på andre vilkår enn de sivilt ansatte. - Ved å få på plass en forutsigbar fremtid for FIH-utdannet personell, kan vi kanskje sørge for å sette en stopper for at kompetansen vi skaper tilflyter andre, avslutter Aas.
Forrige        1270 av 1698        Neste
loader