ATF-brudd

ATF-brudd! Hva nå?

Da bør du lese denne artikkelen. Dette er avgjørende for hvor mye penger du vil tjene og hvor mye fritid du vil få.
Publisert: 13.01.16
NOF og NTL Forsvaret brøt før jul ATF-forhandlingene. Tvisten bringes nå inn for særskilt nemnd. I forhold til det siste tilbudet som ble gitt, mener vi at vi har gode kort på hånden. Hva betyr dette for deg?

Tekst: Torbjørn Bongo – tb@nof.no

Norges Offisersforbund (NOF) og NTL Forsvaret brøt før jul ATF forhandlingene, med basis i at tilbudet helhetlig ikke var godt nok. Kort oppsummert er bruddgrunnlaget 3-delt;

1. Brudd på hovedregler i Arbeidsmiljøloven.
2. For dårlig og ikke hensiktsmessig vern for den enkelte.
3. Negativ utvikling på økonomisk kompensasjon.

Når en slik forhandling brytes, har partene iht tjenestetvistloven 3 uker på seg til å bringe saken inn for tvisteløsning. NOF og NTL Forsvaret bringer saken inn til tvisteløsning ved Særskilt nemnd. Oppmann for nemnden er Sorenskriver Dalseide. Han har både god kjennskap til tariffspørsmål og til Forsvaret generelt. NOF og NTL Forsvaret vil levere felles prosess skriv og har frist til den 21/1 med å oversende dette. Forsvaret har deretter frist til 28/1 med å gi et tilsvar. Nemndsmøte er berammet til den 13/2. LO Juridiske bistår oss i dette arbeidet.


Brudd: Splittelse i Forsvarets fagforbund. NOF og NTL F har gått til brudd i ATF-forhandlingene. NOF ønsker det beste for sine medlemmer! Bilde: Torbjørn Kjosvold/ FMS


De punkter som det er uenighet mellom NOF/NTL F og Forsvaret er: 

1. Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden – vi krever at dette skal avtales lokalt basert på konkrete behov. Særlig utfordrende i Luftforsvaret.

2. Vernegrenser – Vi krever at det videreføres et hensiktsmessig maks antall døgn som kan pålegges pr år, og ikke slik at enkelte kan bli beordret til å arbeide 365 dager pr år.

3. Arbeidsplan – vi krever at Arbeidsmiljøloven og tidligere regel i ATM videreføres – denne har fungert godt. En reduksjon i drøftingskravet til 1 uke vil kunne medføre både dårligere forutsigbarhet og sikkerhet for økonomi. I tillegg må godtgjøring for ikke planlagt aktivitet gjelde ALLE de første 14 dagene.

4. Flyoperativ/teknisk personell – alle som faller inn under denne definisjonen, må ha et vern, og ikke være fritt vilt.

5. Timebasert øving – må ikke kunne misbrukes. Fleksibilitet mtp å avtale avspasering må økes. Arbeidstaker må ikke tvinges til å bruke avspaseringstid for kompenserende hvile.

6. Hviletid/annen aktivitet – 13 timers dager og 11 timer hviletid iht arbeidsmiljøloven må følges – overskrides dette, må det utløse døgnkompensasjon.

7. Tidsbank – fleksibiliteten må bedres.

8. Formler/økonomiske kompensasjon – aktivtiden for de ulike aktivitetene må økes mot det som er reelt. Vi godtar IKKE reduksjon i økonomisk kompensasjon fra tilbud 2 til tilbud 6.

NOF forventer at nemndens behandling vil forholde seg til de punkter som Forsvaret og NOF/NTL F har vært enig om; herunder de positive elementene knyttet til øving utland, kurs og sykelønn sjø, og kun avdømme de punkter man er uenige om. Således mener vi at vi har gode kort på hånden.
Når avsigelse fra nemden vil foreligge, er p.t. usikkert.

Mer utfyllende info vil komme etterhvert som prosessen skrider frem.
Forrige        443 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N