Skattemeldingen er her

Skattemelding

I disse dager får alle som mottar lønn, pensjon eller uføretrygd en skattemelding. Vi har laget en samling av nyttig informasjon for militært ansatte.
Publisert: 2020.04.02
Jan Helge Andersen

I disse dager får alle som mottar lønn, pensjon eller uføretrygd en skattemelding. Det er en oversikt over dine inntekter, fradrag, formue og gjeld. For å være sikker på at du ikke betaler for mye skatt, må du sjekke at opplysningene i skattemeldingen er riktige.

Fristen for å levere skattemeldingen er 30. april.

Skatteetaten

NOF anbefaler alle våre medlemmer til å bruke Skatteetaten sine sider:
Her vil du finne mye relevant informasjon og hvilke utgifter du kan trekke fra.

Fradragsveilederen gir deg oversikt over noen av de vanligste utgiftene du kan trekke fra. Huk av for spørsmål som gjelder deg, og se hvilke fradrag du kan ha krav på. 

Pendling

Post 3.2.9 Fradrag for reisekostnader ved besøk i hjemmet (besøksreiser)

Som forsvarspendler hvor Forsvaret dekker dine pendlereiser, kan reisene ikke trekkes fra på skattemeldingen. De hjemreiser/besøksreiser du selv legger ut for kan gå til fradrag.

Ansatte som er yngre enn 22 år i hele 2019, vil oppnå pendlerstatus til foreldrehjemmet, uansett boforhold i arbeidskommunen, dersom man reiser hjem regelmessig minst hver sjette uke.

Ansatte som i 2019 fylte 22 år eller mer, bebor uselvstendig bolig, (men ikke når de bebor selvstendig bolig) kan også søke pendlerstatus til foreldrehjemmet, men kravet til reisehyppighet er i slike tilfeller regelmessig hjemreiser minst hver tredje uke.

NB! Endringer fra tidligere år er at det er ingen fradragsrett for kost(mat) i pendlerbolig med kokemuligheter. 

Er jeg pendler?
Her kan du finne ut om du kvalifiserer til skattemessig pendling

Kan jeg selge boligen min skattefritt?

Hvis du oppfyller kravene til skattefritt salg av bolig kan du selge den skattefritt.

Disse kravene er at du må ha eid eiendommen i mer enn ett år og at du har brukt den som egen boligeiendom i minst ett av de to siste årene før salg (eller annen realisasjon). Det vil si at flere bruksperioder innenfor de siste to årene før salget kan legges sammen, og at det ikke er krav om at brukstiden skal være sammenhengende.

Som ansatt i Forsvaret med bakgrunn i beordringsplikten er det mulig å selge din bolig uten å ha bodd der de siste årene. I dette tilfelle kan du få godskrevet botid selv om du ikke har bodd i boligen. På Skatteetaten sine sider står det:

«Dette gjelder der du er forhindret fra å bruke boligen på grunn av eget eller ektefelles arbeid, helsemessige forhold eller lignende grunner. Dette kalles brukshindringer.»

Bruk skjemaet RF1318 Skjema for salg av bolig, fritidsbolig eller tomt som du finner på Skatteetaten.

Kan jeg føre opp fradrag jeg glemte i fjor?

Du kan selv endre opplysninger i «tidligere leverte» skattemeldinger i tre år etter leveringsfristen for skattemelding.

Fradrag for medlemskontingent

Som NOF-medlem kan du trekke fra kontingenten med inntil 3850,- for 2019. Dette gjøres som regel automatisk og kommer på din skattemelding.

 

Boligsparing for ungdom (BSU)

BSU i Norge er et fradrag i selve i skatten og skal ikke føres i skattemeldingen. Beløpet blir fylt ut på forhånd etter hva som er rapport inn fra banken du sparer i. Du må sjekke at beløpet stemmer i skatteoppgjøret. Dersom beløpet ikke stemmer må du ta kontakt med banken din.
BSU er en spareordning som i 2019 gir fradrag i skatten på 20 prosent av innbetalt beløp, maksimalt 25 000 kr. Fradraget gis til og med det året du fyller 33 år.

 

Lønn

Her skal du føre opp alt du har mottatt av lønn, honorarer og andre ytelser fra arbeidsgiver. Rentefordel ved for eksempel rimelige lån i arbeidsforhold skattlegges som lønn. Husk å føre opp alle skattepliktige inntekter som ikke er forhånds utfylt i skattemeldingen.

 

Internasjonale operasjoner

I følge skatteloven eller en skatteavtale, kan personer som er skattemessig bosatte i Norge ha krav på nedsetting av norsk skatt på lønn for arbeid som er utført i utlandet. 

Ved minimum 365 dager eller 2 kontingenter på minimum 6 måneder(må bli mer enn 365 dager) innenfor 30 mnd, kan du ha krav på nedsetting av skatten.

Bruk skjemaet RF1150 Nedsetting av inntektsskatt på lønn som du finner på Skatteetaten.

 

Gjeld og gjeldsrenter

Renter på gjeld som er betalt i løpet av året skal fradragsføres i skattemeldingen.

For mange vil renter betalt på boliglån være det mest omfattende rentefradraget. Bankene skal innberette opplysninger til Skatteetaten, men ikke ta for gitt at opplysningene stemmer.

 

Bilopplysninger/motorkjøretøy

Kjøretøyet ditt inngår som en del av din formue og skal registreres på skattemeldingen.

Biler, motorsykler, snøscootere og andre motorkjøretøyer verdsettes med utgangspunkt i kjøretøyets listepris som ny hos hoved importør, slik at korrekt verdi skal komme opp hvert år og inngå som en del av formuen din.

Listeprisene: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bil-bat-og-andre-kjoretoy/

Hva er oftest feil på ligningen?

I følge Skatteetaten er det mest feil i følgende poster:

 

- Lønn

- Gjeld og gjeldsrenter            

- Reisefradrag (aktuelt for mange militært tilsatte)

- Bilopplysninger

- Fradrag for kost og losji       

- Fagforeningskontingent

 

Så, selv om skattemeldingen er forhånds utfylt, anbefaler vi at du bruker litt tid på å sjekke postene. Husk at det er du som kjenner din situasjon best, ikke Skatteetaten.

Lykke til!  

 

 


Forrige        251 av 1594        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå