Stortinget sikrer militærtilsattes rettigheter

Stortinget sikrer militærtilsattes rettigheter

Av Torbjørn Bongo - Nestleder

Regjeringen fremmet i april forslag til en ny Forsvarslov, som inneholdt flere forslag til svekkelser av rettigheter til militært tilsatte. Et enstemmig Storting stoppet disse svekkelsene.
Publisert: 16.07.02


Regjeringen fremmet i april forslag til en ny Forsvarslov, som inneholdt flere forslag til svekkelser av rettigheter til militært tilsatte. Et enstemmig Storting stoppet disse svekkelsene.

Regjeringen fremmet i april et forsalg til en ny lov, Forsvarsloven, som inneholdt forslag om betydelig svekkelse av de militærtilsattes rettigheter. 

Etter fremleggelsen deltok NOF i høring på Stortinget, samt gjennomførte møter med de fleste parti på Stortinget i saken. 

NOF er glad for at Stortinget lyttet til NOF, og de øvrige arbeidstakerorganisasjonenes innspill, og endret forslaget til ny lov på alle de punkt som forbundet hadde tatt opp til. 

Fra Utenriks- og forsvarskomiteens innstilling kan vi nevne; 

«Komiteen mener at den nye lovteksten forskyver avgjørelser fra Stortinget til departementet og vil foreslå at den erstattes med gjeldende tekst i forsvarspersonelloven § 4. 
...
Komiteen mener at det ikke er behov og grunnlag for å gi et generelt grunnlag for å kunne fravike tjenestemannsloven, og at avvikene bør fremme/begrenses i loven i seg selv, eller som en direkte konsekvens av loven eller ordningen. 
... 
Flertallet visere videre til at ved innføring av ordning for militært ansatte var det en overordnet målsetting å redusere antall midlertidig ansatte og øke andelen med ansatte med fast tilsetning til 35 eller 60 år.» 


NOF vil takke et enstemmig Storting som sikret at de militærtilsatte rettigheter står i stil med de plikter som vår yrkesgruppe pålegges.
Forrige        397 av 1697        Neste
loader