Veteran er et varemerke
Presidenten i NVIO holder sitt foredrag i Oslo Militære Samfund. Foto: Eigil Jespersen.

Veteran er et varemerke

Men annerkjennelsen lar vente på seg.
Publisert: 2017.03.21
Markus Källvik (tekst)
Presidenten i Norges Veteranforbund, Britt T. B. Brestrup holdt i går et foredrag om Veteransaken i Oslo Militære Samfund (OMS). Hun har selv tjenestegjort 13 kontingenter ved 7 forskjellige sivile og militære internasjonale operasjoner.

Hun foredro om følgende punkter fra talerstolen:
- Hva er en veteran, hvem er de?
- Veteraner før og nå.
- Ivaretakelse + oppfølging = annerkjennelse

- Det var et flott foredrag som belyser hvilke ressurspersoner veteranene er. Jeg vil også understøtte viktigheten av å tilrettelegge for god ivaretakelse slik Brestrup poengterer, samt det videre arbeidet for ytterligere anerkjennelse, sier Egil Jespersen forhandlingsleder i NOF, som var til stede under foredraget.


Avslutningsvis oppsummerte Brestrup følgende behov:

1. Helhetlig ivaretakelse av veteranene ved å styrke Forsvaret, slik at utdanning, trening, øving, materiell og ledelse blir av topp kvalitet. Det er viktig for ivaretakelse av både veteranene, forsvarsviljen og fremtidig rekruttering.
2. Utarbeide klare, målbare og konkrete mål for ivaretakelsen og oppfølgingen for derved å gi anerkjennelse. Det er behov for å operasjonalisere gamle planer. Vi er på overtid.
3. Koordinering og samhandling av ivaretakelsen av veteraner tverrsektorielt med en statssekretær ved statsministerens kontor. Vurdere behovet for ytterligere koordineringer i operasjonsområdet.
4. Forskning for kunnskapsbasert ivaretakelse generelt og kompensasjon og verdighet spesielt.
5. Pålegg til kommunene om ivaretakelse av veteranene, herunder markering av 8. mai og utarbeidelse av veteranplaner.
6. Styrke samarbeidet mellom Forsvaret og NHO i Veteranprosjektet.
7. Nasjonalt veteranmonument på Akershus festning

Hun avsluttet foredraget med å være tydelig på at Veteran er et varemerke, og beskrev at hun selv er stolt av å være veteran.


NOF ønsker å takke for et flott foredrag og vil gi NVIO honnør for det flotte veteranarbeidet de gjør.

Her kan du lese hele foredraget
Forrige        174 av 1280        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N