Debatt

Debatt

Avskrekking og beroligelse – et samfunnsperspektiv
Avskrekking og beroligelse – et samfunnsperspektiv

I diskusjonen om «avskrekking og beroligelse» opererer vi ut fra en forståelse av at sikkerhet handler om stater, nasjonal sikkerhet og store institusjonaliserte forhold. Men i like stor grad handler dette begrepsparet om relasjonen mellom sivile og militære, menneskelig sikkerhet, og ikke minst siviles motstandsdyktighet i møte med nye og komplekse trusler.

Publisert: 09.05.19

Norges risikoprosjekt: Forsvarspolitikkens dreining
Norges risikoprosjekt: Forsvarspolitikkens dreining

Stortingets vedtak om endring i Forsvarets hovedoppgave og tung vekting av «strategiske kapasiteter» utfordrer Norges handlefrihet og nasjonale trygghet med hensyn til alvorlige trusler mot statssikkerheten.

Publisert: 07.05.19

loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N