Debatt

Debatt

Stormaktene trapper opp i Nordområdene- hva gjør Norge?

Stormaktene trapper opp i Nordområdene- hva gjør Norge?

I den grad forsvaret diskuteres politisk i Norge er det ofte en diskusjon om hvorvidt vi har vedlikeholdt våre selvpålagte restriksjoner eller ikke. Venstresiden argumenterer for at vi har brutt med basepolitikken og andre beroligende tiltak som har tjent norsk sikkerhet vel de siste 70 årene. Høyresiden argumenterer på sin side med at vi fremdeles balanserer avskrekking og beroligelse, men at det har blitt et tydeligere behov for å avskrekke Russland, noe som også tjener som forklaring på eventuelle endringer som blir gjort i innretninger og aktivitet knyttet til Forsvaret.

Les mer
Avskrekking og beroligelse – et samfunnsperspektiv
Avskrekking og beroligelse – et samfunnsperspektiv

I diskusjonen om «avskrekking og beroligelse» opererer vi ut fra en forståelse av at sikkerhet handler om stater, nasjonal sikkerhet og store institusjonaliserte forhold. Men i like stor grad handler dette begrepsparet om relasjonen mellom sivile og militære, menneskelig sikkerhet, og ikke minst siviles motstandsdyktighet i møte med nye og komplekse trusler.

Publisert: 09.05.19

Norges risikoprosjekt: Forsvarspolitikkens dreining
Norges risikoprosjekt: Forsvarspolitikkens dreining

Stortingets vedtak om endring i Forsvarets hovedoppgave og tung vekting av «strategiske kapasiteter» utfordrer Norges handlefrihet og nasjonale trygghet med hensyn til alvorlige trusler mot statssikkerheten.

Publisert: 07.05.19

loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N