Forsvarsdebatten tar fyr!

Forsvarsdebatten tar fyr!

Er det opprør i lufta?
Publisert: 2019.03.07
Det ligger noe i lufta. Ny langtidsplan er på trappene, med velkjent opplegg. Men løpet blir ikke som før. Debatten er allerede godt i gang – før statsråden har rukket å gi Forsvarssjefen utredningsoppdraget. Debatten har fått høy temperatur, og vil gløde helt til Stortinget får behandla planen, høsten 2020. Er det opprør i lufta?

Om ikke opprør, så i hvert fall sterke forventninger. To prosent er ikke lenger noe en statsminister eller finansminister kan avfeie. Når høyttalende forsvarstalsmenn fra både Høyre og FrP så tydelig står på to prosent allerede nå, legger det lista for debatten – og press på regjeringa. Begge partier programfesta to prosent for to år siden. Er så nye nytt?

Det er nytt hvis Høyres forsvarspolitiske talsmann Hårek Elvenes forstås riktig – og har rett i – at Forsvarssjefen denne gang skal utarbeide sine anbefalinger med en ramme på to prosent. Dét fikk han ikke sist. Og dét vil endre forutsetningene vesentlig, slik Forsvarets forskningsinstitutt også har vist i sin ferske rapport om ulike retningsvalg.

Gamle tema, ny debatt

Større budsjetter! Styrke Hæren! Flere fartøyer! Mer personell! Kjente krav. Helikoptre, stridsvogner, korvetter. Kjente saker. Landmakt, cyberforsvar, verneplikt. Kjente tema. Hårek Elvenes (H), Christian Tybring-Gjedde (FrP), Anniken Huitfeldt (AP), Liv Signe Navarsete (SP). Kjente fjes. NOF og et kobbel forsvarsorganisasjoner. Kjente aktører. Litteraturhuset i Oslo. Kjent arena.

Hva nå? Hva så? Hva nytt? Ny langtingsplan, men gamle temaer som trekkes opp av skuffene – og gamle travere som hentes inn i manesjen. Som slår hverandre i hodet med gamle synder og nye tall. Det er kjent retorikk og forutsigbare fronter. Og ikke påtakelig mange nye tanker.

– Men dét, framholder Torbjørn Bongo, forbundsleder i Norges offisers- og spesialistforbund, og altså en av arrangørene av debatten på Litteraturhuset i Oslo en tirsdagskveld tidlig i mars 2019, – det er også opp til oss som best kjenner utfordringene og ser Forsvaret fra innsida, å bidra til. I første omgang bidrar vi nå til en tidlig debatt. Vi skal sørge for at den blir både konstruktiv og konkret.

Selv om temaene er kjente, er mange av utfordringene uløst. Og ikke en gang avklart i Stortinget. Eller hvordan er nå det? Flere av de konkrete sakene som var sentrale i forrige runde, mener regjeringa, og nå med stortingsflertall i ryggen, er vedtatt. Slett ikke, mener de fremste opposisjonsopponentene, Anniken Huitfeldt og Liv Signe Navarsete.

Stortinget har vedtatt å flytte 15 Bell-helikoptre fra Bardufoss til Rygge; Stortinget har vedtatt å sette 2. bataljon på mobiliseringsstatus. Nei, mener de to. Stortinget har ikke det. Kampen er altså ikke over. Ny omgang har startet. – Og godt er det, konstaterer Bongo. – For begge sakene må få en annen løsning enn de regjeringa har lagt opp til. Det skal også vi i NOF sørge for.

Gammel retorikk, ny realisme?

«Kraftig satsing mot to prosent.» Premisset ble lagt av BFOs leder Jens Jahren allerede i velkomstordene. Velkommen til debatt om hvordan vi best skal utnytte det nye handlingsrommet! For å satse på mer personell, investere i økt operativ evne. Kjør debatt!

Så tidlig i sesongen, før duellantene kommer i kamptrening, får en finne seg i gamle argumenter og hakk i plata. Selv en dreven dommer som Stein Kåre Kristiansen kan ikke forhindre at Hårek Elvenes drar opp alt hva regjeringa har gjort for å rette opp elendigheten fra forgjengerne; eller få Anniken Huitfeldt fra å dra fram at prosenten nå synker – og at de store pengemessige økningene mest skyldes de store kampflyinvesteringene. Som selv ikke Elvenes kan ta æren for! Hæren er utvilsomt betydelig styrka under denne regjeringa – mener Elvenes. Regjeringa prioriterer slett ikke Hæren, men skyver landmakta foran seg – kontrer Huitfeldt.

– Grunnlaget er lagt med en struktur som er finansiert og en bedre operativ evne, men vi er langt fra i mål, fastslo Elvenes. – Det er en realisme i planleggingen, og med ny langtidsplan skal vi ytterligere opp.

Hvilken realisme uten en klar plan? spurte Liv Signe Navarsete. Senterpartiet har allerede fremmet forslag i Stortinget om en egen, forpliktende opptrappingsplan til to prosent. Fikk det flertall? Å, nei.

Ekstra press på regjeringspartiene i panelet ble lagt av Anniken Huitfeldt. Hun berømmet Elvenes og Tybring-Gjedde for å kjempe med nebb og klør innad, før hun stakk til: – Men dere taper jo budsjettkampen.

– Effektiviseringspotensialet i Forsvaret er ikke tatt helt ut, mente Elvenes. – Slutt nå med den meningsløse ABE-reformen, svarte Huitfeldt.

Sånn går nu debattan.


Nye trusler, nytt fokus?


Cyberforsvar. Liv Signe Navarsete er fra Vestlandet, men kom fra Innlandet og konferanse om cybersikkerhet. – Det er på dette området sannsynligheten er størst for å bli angrepet.
Cyberforsvaret må styrkes. Godkjent innspill.

Luftvern. Hårek Elvenes fant det forunderlig at ingen i panelet (og hittil, for så vidt, ham selv inkludert) hadde nevnt behovet. – Langtrekkende presisjonsvåpen er en alvorlig trussel vi må beskytte oss mot.
Luftvernet må prioriteres. Betimelig oppspill.

Brigade. Liv Signe Navarsete vil ha en brigade til, helt i tråd med Forsvarssjefens anbefaling, gitt økte rammer. – Vi trenger en brigade også i Sør-Norge, og den må være mekanisert, og med lettere kapasiteter.
Brigade nummer to. Nødvendig debatt.

Finnmark. Hårek Elvenes påpekte at regjeringa følger opp anbefalingene om å styrke Forsvaret i Finnmark, særlig på GP. – Størstedelen av Hæren er ikke lokalisert der den ideelt sett burde vært.
Finnmark er fremst. Vesentlig spørsmål.

Outsourcing. Liv Signe Navarsete tok, og strengt tatt oppsiktsvekkende, som den eneste i panelet opp den ikke helt uviktige logistikken, og fastslo. – Det blir ikke bedre operativ evne av å outsource logistikken.
Logistikken må huskes. Nyttig påminning.

Samarbeid. Christian Tybring-Gjedde ser ikke grunn til at vi skal ha alt på plass selv, med alle våre spesialkrav (som for NH90, «helt latterlig»!). – Vi må samarbeide mer med andre land om felles løsninger.
Samarbeid er mulig. Spenstig utfordring.

Helikopterutredning. Anniken Huitfeldt gir seg ikke på helikoptre til Hæren – og Forsvarets spesialstyrker. Men husket hun egentlig å framholde det nå helt nødvendige; en egen, samlet behovsutredning?
Helikopterutredning er nødvendig. Viktig å huske!

Fremskritt mot strømmen

Christian Tybring-Gjedde ville skuffet forsamlingen stort om han ikke gikk motstrøms. Skuffet han? Nei, da. – Debatten er helt tradisjonell, konstaterte han i sitt første innlegg, og altså allerede før dét egentlig var blitt demonstrert. Men han kjenner vel lusa (kollegene) på gangen.

– Det er som alltid en debatt om mer penger, mente han, og tenkte (nokså) nytt, og (absolutt) radikalt: Allmenn verneplikt! All ungdom må inn i Forsvaret. – I dag skjønner unge knapt hva Forsvaret er og gjør, hvilket samfunn, hvilket fellesskap og hvilke verdier det faktisk forsvarer! Dét er det store problemet.

«Integrering!», sa Tybring-Gjedde. «Integrering», replisert Huitfeldt. Det har vi andre virkemidler til. Game over, nærmest før kampen rakk å starte, i denne vernepliktomgangen. Selv om Senterpartiet var på glid mot utvidet verneplikt – som et fremskritt.
Forrige        14 av 20        Neste
loader