Leder
Har vi vilje til evne?

Har vi vilje til evne?

Vi står midt oppe i en alvorlig krise. Den krever mye av oss alle: politisk ansvar og faglig evne, folkelig vilje og personlig oppofrelse. Å bekjempe Covid-19 krever at vi står sammen – i Norge, og i lag med andre. Pandemien er dødelig, den er krevende. Men korona er bare en krusning i forhold til hva en krig koster.

Les mer
Har vi råd til å la være?
Har vi råd til å la være?

Å investere i god beredskap koster. Men det koster i de aller fleste tilfellene enda mer å rette opp etter at hendelsen har inntruffet, hvis det i det hele tatt er mulig.

Publisert: 26.10.20

Pensjon, KKT og Langtidsplan
Pensjon, KKT og Langtidsplan

Lederartikkelen skrevet av Forbundsleder Bongo til Befalsbladet nummer 1 2020: NOF forventer en langtidsplan som styrker forsvaret, tar våre NATO-forpliktelser på alvor, bidrar til en markant styrking av bemanning, unngår urealistiske krav til interneffektivisering som rammer personellet, styrker støtteelementene som EBA, logistikk og Cyber, styrker Sjøforsvaret og ikke minst, en markant styrking av Landmakten.

Publisert: 01.04.20

Beholde og rekruttere
Beholde og rekruttere

Forsvaret har lenge snakket om å viktigheten av å rekruttere og beholde. Uttrykket bør snus, vi bør begynne å snakke om å beholde og rekruttere.

Publisert: 20.12.19

Uten pensjon rakner Forsvaret
Uten pensjon rakner Forsvaret

Uten en rettferdig og tilstrekkelig pensjonsordning vil Forsvaret ha store utfordringer med å beholde personell. Og et forsvar uten personell er intet forsvar, og vi har intet å forsvare oss med.

Publisert: 27.10.19

Forsvaret er for lite
Forsvaret er for lite

Det var en alvorlig nyttårstale Forsvarssjefen holdt i Oslo Militære Samfund denne uken.

Publisert: 23.01.19

loader