Forsvaret er for lite

Forsvaret er for lite

Det var en alvorlig nyttårstale Forsvarssjefen holdt i Oslo Militære Samfund denne uken.
Publisert: 2019.01.23
I tråd med tradisjonen, holder både Forsvarsministeren og Forsvarssjefen sine respektive nyttårstaler i Oslo Militære Samfund i løpet av januar måned. Denne uken var turen kommet til Forsvarssjefen.

På samme måte som Forsvarsministeren startet Forsvarssjefen med en beskrivelse av den sikkerhetspolitiske situasjonen. Utfordringene er den samme som for 4 år siden, men alvorligheten og tempoet i forverringen har gått raskere enn hva man forventet. Og det er ikke bare i våre nærområder ting har blitt mer utfordrende, fremdeles er terror og ikke minst påvirkningsoperasjoner en kontinuerlig trussel.

Den største forskjellen mellom Forsvarsministeren og Forsvarssjefen, var på beskrivelsen i hva status er i dag. Mens ministeren, naturlig nok, var mest opptatt å fortelle om hva som har vært gjort bra, startet Forsvarssjefen med å slå fast at dagens norske Forsvar er for lite. For lite både med tanke på nasjonale og internasjonale oppdrag. Forsvarssjefen pekte særlig på behovet for å styrke landmakten og sjøforsvaret. Lese hele talen her. 

NOF deler Forsvarssjefens vurdering, og Forsvarssjefens budskap er i tråd med hva NOF har kommunisert over tid. Utviklingen i forsvarsbudsjettet er ikke i tråd med ambisjonen om å løfte budsjettet til 2 prosent av BNP. Vi har over tid uttrykt sterke bekymringer over de vedtatte kuttene i Hæren og Heimevernet. Dette er også i tråd med NATOs generalsekretær sitt budskap på NHO-årskonferansen denne måneden. 

Selv om Forsvarssjefen særlig løfter frem Landmakten og Sjøforsvarsvaret, så er nok ikke utfordringene begrenset til disse områdene. Luftforsvaret har fremdeles betydelige utfordringer med å sikre tilstrekkelig drift. Cyberdomenet har betydelig etterslep på investeringer og fornying. Vi er ikke i mål innenfor forsyning, beredskapslagre og EBA, og diskusjonen om hva som er hensiktsmessig organisering av vedlikeholdet er ikke ferdig, for å nevne noe.

Etter NOF sin vurdering, holdt Forsvarssjefen en meget god tale. Samtidig er det flere områder hvor vi nok er uenig med Forsvarssjefens beskrivelser og vurderinger. I strid med Forsvarssjefens beskrivelse, så er vi f.eks fremdeles betydelig bekymret over om omfanget og kvaliteten i utdanningsreformen er tilstrekkelig. Vi konstaterer at det iverksettes ulike tiltak og prosjekter for å bøte på de svakheter denne kuttreformen medførte.

NOF forventer nå at både Regjeringen og Stortinget tar Forsvarssjefens tale på alvor. 

Samtidig vil det nok være fristende for Regjeringen å skyve på disse utfordringene til neste langtidsplan. Men det er ennå to år, før det første året av neste langtidsplan. Det er ingen grunn til at vi skal vente med å iverksette tiltak som vi allerede nå ser det er nødvendig å gjøre noe med. Disse tiltakene kan og bør være å beholde 2. Bataljon som stående avdeling, start anskaffelse av stridsvogner umiddelbart, behold minimum 9 Bell-helikopter i nord til støtte for Hæren, styrk bemanningen av alle Bell-helikopter og øk bemanningen i Heimevernet til minst 45 000 menn og kvinner. For å nevne noe.
Forrige        7 av 7        
loader