Standpunkt
NOF-notater om styrket landmakt og sjømakt

NOF-notater om styrket landmakt og sjømakt

Forsvaret må styrkes med personell og materiell. Den nasjonale forsvarsevnen må forsterkes. Hæren og Sjøforsvaret må løftes raskere enn i regjeringas forslag. Vi trenger en sjøutredning og et hærprogram. Dét er essensen i NOFs rykende ferske notater.

Les mer
LTP - Økning med en kraftig bismak

LTP - Økning med en kraftig bismak

Regjeringen la fredag 17. April frem sitt forslag til langtidsplan for forsvarssektoren (LTP) for perioden 2021-2024. Til tross for en økning i budsjettene svarer Regjeringen ikke engang ut Forsvarssjefens laveste alternativ i sitt fagmilitære råd, og i tillegg gis Forsvaret et effektiviseringskutt på 1,9 mrd. utover allerede vedtatte kutt i AB&E-reformen frem til 2024.

Les mer
loader