22.04.2019 Rb.no
Pensjonskrav kan skape trøbbel i lønnsoppgjøret
Tirsdag starter årets lønnsoppgjør i staten. Trass i at det er et såkalt mellomoppgjør, ka...

22.04.2019 Firda Tidend
Pensjonskrav kan skape trøbbel i statsoppgjeret
Tysdag startar lønnsoppgjeret i staten. Trass i at det er eit såkalla mellomoppgjer, kan u...

11.04.2019 FriFagbevegelse
Lønnsoppgjøret i staten: To krav blir ekstra viktige for LO Stat
Etter tre år med store lokale potter, ser LO Stat-leder Egil André Aas et ­sentralt kronet...

2.04.2019 Fiskeribladet Fiskaren
Offisersleder: - Politikerne må ta grep om Kystvakta nå
To nye kystvaktfartøyer løser ingen problemer så lenge Kystvakta pålegges nye oppgaver og ...

1.04.2019 FriFagbevegelse
LO og NHO er enige om årets lønnstillegg. Her er resultatet
Det blir ikke storstreik i privat sektor. LO og NHO er enige om årets lønnstillegg. Her er...

26.03.2019 FriFagbevegelse
Fire milliarder statlige lønnskroner gir ingen pensjonsuttelling for de ansatte
Over fire milliarder kroner av det staten utbetalte i lønn i 2018, gir ingen pensjonsuttel...

12.03.2019 Bondebladet
Vil ikke svare om faren for matforsyningssvikt
Internasjonalt er det uro, klimaet endres, og norsk kornimport økte med 70 prosent i 2018....

8.03.2019 Aftenposten
Pengesluket F-35 er bare ett av Luftforsvarets problemer
Nesten hele Luftforsvaret skal byttes ut. Det er likevel det som mangler, som bekymrer top...

5.03.2019 FriFagbevegelse
Peggy Hessen Følsvik og Egil André Aas er oppnevnt til Rikslønnsnemnda
En ny Rikslønnsnemnd for perioden 1. mars 2019 til 28. februar 2022 er oppnevnt....

1.03.2019 FriFagbevegelse
Statsansatte taper store summer i pensjon: Bjørn (60) får ikke opptjening på hele lønna
Det kanskje viktigste kravet fra ansatte som Bjørn (60) og fra LO Stat under neste lønnsop...