Hvorfor bli medlem?

Hvorfor bli plussmedlem i NOF?

Med NOF og LO på laget, så vil HVs kontaktperson arbeide for å;

 • Påvirke Forsvaret/Sjef HV i lønnsvilkår, godtgjøringer og tillegg.
 • Påvirke Forsvaret til å benytte digitale løsninger også for HV-styrkestruktur.
 • Påvirke til bedre avtaler for områdesjefer og spesialister, samt kontrakter for I-styrkepersonellet.
 • Gi innspill til høringer som påvirker personell i HV-styrkestrukturen.
 • Gi innspill til revisjon av direktiver og lovverk, som påvirker HV-personell.

PLUSSMEDLEMSKAP ER IKKE ET FULLVERDIG MEDLEMSKAP;

 • Gir ikke LO FAVØR og LO Stat fordeler, herunder forsikringer.

I oppbyggingsfasen vil HV kontaktperson arbeide med, og ha spesielt fokus på å få innflytelse ved å:

 • Å bygge medlemsmasse.
 • Å etablere kontaktnett.
 • Å bidra til kommunikasjon mellom HV-styrkestruktur og NOF.
 • Å være et talerør for HV-medlemmene.

Du vil også få;

 • Befalsbladet, medlemsfordeler samt egen kontaktperson.

 

loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N