Hvorfor bli medlem?

Hvorfor bli plussmedlem i NOF?

Med NOF og LO på laget, så vil HVs kontaktperson arbeide for å:

 • Påvirke Forsvaret/Sjef HV i lønnsvilkår, godtgjøringer og tillegg.
 • Påvirke Forsvaret til å benytte digitale løsninger også for HV-styrkestruktur.
 • Påvirke til bedre avtaler for områdesjefer og spesialister, samt kontrakter for I-styrkepersonellet.
 • Gi innspill til høringer som påvirker personell i HV-styrkestrukturen.
 • Gi innspill til revisjon av direktiver og lovverk som påvirker HV-personell.

PLUSSMEDLEMSKAP ER IKKE ET FULLVERDIG MEDLEMSKAP.

 • Gir ikke LO FAVØR og LO Stat fordeler, herunder forsikringer.

I oppbyggingsfasen vil HV kontaktperson arbeide med, og ha spesielt fokus på å få innflytelse ved å:

 • Bygge medlemsmasse.
 • Etablere kontaktnett.
 • Bidra til kommunikasjon mellom HV-styrkestruktur og NOF.
 • Være et talerør for HV-medlemmene.

Du vil også få:

 • Befalsbladet, medlemsfordeler samt egen kontaktperson.

 

loader