Norges offisers- og spesialistforbund
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Her finner du relevante lover og avtaler hva gjelder internasjonal tjeneste.