Norges Offisersforbund
Norges Offisersforbund 2018
Her finner du relevante lover og avtaler hva gjelder internasjonal tjeneste.