Norges offisers- og spesialistforbund
Norges offisers- og spesialistforbund 2022

Er det spørmål du mener vi burde ha tatt med? Send oss en mail: post@nof.no
Er du pensjonist eller på vei til å bli det?
Du kan søke om medlemskap som pensjonist her

Benyttede forkortelse:
Statens Pensjonskasse: SPK
Folketrygden: FT
Avtalefestet Pensjon: AFP