Norges Offisersforbund
Norges Offisersforbund 2018

NOFs etiske retningslinjer gjelder ansatte, frikjøpte tillitsvalgte (FriTV), sekretariatet, og styrende organer lokalt og sentralt.

Les de etiske retningslinjene her.