Norges offisers- og spesialistforbund
Norges offisers- og spesialistforbund 2019

30 solide grunner til å bli medlem av NOF


1. Vi setter deg som enkeltmedlem først
2. Vår hovedoppgave er å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår
3. Vi har flest tillitsvalgte
4. Eget NOF-utvalg for kadettene på alle krigsskolene
5. Egen elevkontakt på alle befalsskolene
6. Lokal tilstedeværelse i alle regioner
7. Likeverdig behandling av alle medlemmer
8. Det største og eldste forbundet for alle militært tilsatte
9. Det eneste forbundet som vokser kontinuerlig – til tross for at Forsvaret bli mindre
10. Solid kompetanse på alle fagområder
11. Vi har 43 lokalavdelinger – og vi vet å spille de gode
12. Veien til oss er kort – vi tar saken umiddelbart – uansett
13. Vi jobber alltid for de beste forsikringene – for deg og din familie
14. Egen forsikringskomite – med høy beredskap
15. Våre forsikringer er designet etter medlemmenes behov
16. Gratis forsikring for alle befalselever
17. Tilknyttet verdens beste skadesentral – SOS International
18. Du som medlem kan påvirke dine forsikringer
19. Markedsledende medlemsfordeler – tilpasset medlemmenes ønsker
20. Befalsbladet - ditt medlemsmagasin hjem i posten
21. Tilknyttet Norges største og beste fordelsprogram – LO favør
22. Du har ikke bare juridisk dekning – du har også advokatforsikring
23. Norges beste advokathjelp på arbeidsrett
24. Stipendgaranti til tjenestegjørende medlemmer som søker om det
25. Et forhold du kan ha livet ut
26. Vi påvirker politisk – til det beste for deg og Forsvaret
27. Medlem av Norges mest slagkraftige hovedsammenslutning
28. NOF dominerer mediebildet
29. Partipolitisk uavhengige
30. Vi kommuniserer med alle politiske partier

Din makker – hver eneste dag – alltid!