Norges offisers- og spesialistforbund
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Sentralstyremøter
NOFKA gjennomfører ordinært fire sentralstyremøter gjennom året hvor det arbeides med relevante saker. Ta kontakt med din lokale kadettillitsvalgt dersom du ønsker å ta opp en sak eller komme med innspill til saker NOFKA jobber med.


Elev- og kadettkonferansen
Årlig gjennomføres den årlige Elev- og kadettkonferansen, hvor alle medlemmer under utdanning er velkomne til å delta. Her blir man kjent på tvers av grener og utdanninger, utveksler erfaringer og diskuterer relevante saker.
Her velges også nytt sentralutvalg som sitter i ett år.

Elev- og kadettkonferansen 2019/20 arrangeres i januar/februar 2020 i Oslo-området. Tidspunktet er satt for å passe til utdanningsløpet ved krigsskolene slik at kadettene er på plass på sine respektive skoler etter fellesperioden på Heistadmoen og Linderud.

Konferansen er for medlemmer av NOFKA og øvrige elever og kadetter ved Forsvarets skoler.

Mer info kommer.