Norges offisers- og spesialistforbund
Norges offisers- og spesialistforbund 2022

Undersøkelse:
Avgangselev ved SKSK, Kristoffer Fure, gjennomførte en spørreundersøkelse for å kartlegge den opplevde verdien av tidligere tjenesteerfaring blant kadetter på GOU:

Trykk her:Verdien-av-erfaring-blant-kadetter-på-GOU.docx


________________________________________________________________________

Behold FRITV-avtalen!

Leder i Norges offisers- og spesialistforbunds kadettutvalg (NOFKA), Aslak Skorpen, frykter at bortfallet av ordningen med frikjøpte tillitsvalgte også vil påvirke elever og kadetter ved Forsvarets skoler i en tid med store endringer:

Trykk her:
FRITV-avtalen må bestå!


________________________________________________________________________