Norges offisers- og spesialistforbund
Norges offisers- og spesialistforbund 2022

Medlemskap i NOF

Vi tilbyr en rekke ulike medlemskap, tilpasset livssituasjon og arbeidsforhold i eller utenfor Forsvaret. Forutsetningen for å bli medlem i NOF er at du er tjenestegjørende i Forsvaret, og anerkjenner vedtektene våre. Hvis du slutter i Forsvaret, så kan du opprettholde medlemskapet med noen tilpasninger. I tillegg tilbyr vi et pluss-medlemskap som er tilpasset deg er disponert i styrkestrukturen, og som er på beredskap i Heimevernet eller andre avdelinger. For å tegne pluss-medlemskap er det ikke krav til at du tjenestegjør i Forsvaret.