Norges offisers- og spesialistforbund
Norges offisers- og spesialistforbund 2022

Elev- og kadett medlemskap (vernepliktige vilkår)

Er du elev eller kadett på forsvarets flerårige skoler (lengre enn ett år) og mottar tjenestetillegg, gir NOF deg gratis medlemskap. I tillegg får du NOF U27 og LOfavør Advokatforsikring. Forsikringene koster normalt over 5 000,- i året, men NOF gir deg dette gratis i elev- og kadettmedlemskapet. Etter endt utdanning, når du blir ansatt og mottar lønn, går du over på ordinært medlemskap. Ønsker du å tegne ekstra gruppelivsforsikringer mens du går på skole, så kan du gjøre dette her

Elev- og kadett medlemskap (Ansatt)

Er du ansatt og går på utdanning i Forsvaret som er ett år eller lenger får du medlemskapet, U27-pakken med HELP til kun 100,- i måneden. Medlemskapet gir deg full tilgang til alle våre og LO sine fordeler og ressurser, inkludert juridisk bistand i arbeidsforholdet og LOfavør. I tillegg til vår egen jurist, har vi tilgang til Norges beste arbeidsrettsadvokater i LO juridiske avdeling. Etter ett år får du også vår unike stipendgaranti. 

Du kan lese mer om forsikringene her