Norges offisers- og spesialistforbund
Norges offisers- og spesialistforbund 2022

Sivilt studentmedlemskap

Starter du på studier etter du har vært medlem i NOF, kan du velge å gå over på et skreddersydd studentmedlemskap. Du får da NOF Grunnpakke og beholder alle våre medlemsfordeler. Du får også rådgivning og bistand fra våre tillitsvalgte så langt vi har kompetanse og kapasitet. Medlemskapet innebefatter ikke juridisk bistand. Medlemskap, inkludert NOF Grunnpakke koster kun 349,- i måneden. I tillegg kan du videreføre de kollektive forsikringene med reservasjonsrett (NOF Singel, NOF Familie og NOF Gruppeforsikring). Søk om medlemskap her

Sivilt jobbmedlemskap

Har du permisjon eller søkt avskjed fra Forsvaret og starter å jobbe sivilt, kan du velge å gå over på vår sivile jobbmedlemskap. Du får da NOF Grunnpakke og beholder alle våre medlemsfordeler. Du får også rådgivning og bistand fra våre tillitsvalgte så langt vi har kompetanse og kapasitet. Medlemskapet innebefatter ikke juridisk bistand. Medlemskap, inkludert NOF Grunnpakke koster kun 449,- i måneden. I tillegg kan du videreføre de kollektive forsikringene med reservasjonsrett (NOF Singel, NOF Familie og NOF Gruppeforsikring). Søk om medlemskap her