Norges offisers- og spesialistforbund
Norges offisers- og spesialistforbund 2022
Som en unik medlemsfordel har vi i NOF etablert en erstatningsordning for elever og kadetter hvor man kan søke dekning av utgifter ved tap eller skade (TS) på utlevert utstyr fra Forsvaret.
God materiellkontroll er viktig, og det er vårt eget ansvar å ta godt vare på vår utleverte PBU. Dersom uhellet likevel skulle være ute, har du som elev eller kadett mulighet til å søke erstatning til NOF og vår samarbeidspartner Fremtind.
 
 
 
 
 
 
 
 


Fremgangsmåten er som følger: 


1. Tapet/skaden oppstår.
2. Du fyller ut Taps- og skademelding i Forsvaret (TS), og leverer denne tjenestevei.
3. Saken behandles av Forsvaret.
4. Du blir erkjent erstatningspliktig, ved trekk i tjenestetillegg.
5. Du sender inn kopi av TS'en og en detaljert beskrivelse av hendelsen til NOF på mail til: marked@nof.no
6. Vi vurderer søknaden og erstatning utbetales din oppgitte konto.


Her finner du link til Forsvarets sider om uniformsbruk og tap av utsyr:

https://www.forsvaret.no/soldater-og-ansatte/soldat/uniformsbruk-og-tap-av-utstyr