Norges offisers- og spesialistforbund
Norges offisers- og spesialistforbund 2022
I desember 2019 ble Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner reforhandlet. Den nye avtalen har virkningsdato 1/1-2020 og har en varighet til 31/12-2021.

NOF har laget en kalkulator som synliggjør hva dette har å si for deg.

Kalkulatorene fungerer best på PC/MAC, men kan fungere på enkelte telefoner og nettbrett


INTOPS-Lønnskalkulator 01.07.2021